Main content

TÉMA: Dětské čtenářství

JITKA KYCLOVÁ j.kyclova@knihovna-pardubice.cz

KRISTÝNA OBRDLÍKOVÁ k.obr@knihovna-pardubice.cz

Jak se loví perly v knihovně?

Některé z vás asi tato otázka nezaskočí. Hra Lovci perel je již dost známá a po sedmiletém působení mezi čtenáři dětských knihoven ji mnohé knihovnice vyzkoušely. Proč se o ní rozepisujeme v tomto čísle Čtenáře? Po pětiletém pořádání hry v dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích máme stále více zapojených čtenářů – a ti čtou stále více knih (kolem 120 dětí ročně přečte 4500 knih!). Pro všechny, kteří hru neznají, zopakujeme pravidla hry a možnost, jak se zapojit.

Hru jsme v širším měřítku nabídli školám a i odtud máme pozitivní zkušenosti – jak od učitelů, tak od dětí, které přicházejí do knihovny pro vybrané tituly. Máme rovněž zpětnou vazbu od rodičů, kteří pějí chválu na to, že děti mají proč číst, díky perlorodkám se rozečetly. Samotné nás tento fakt překvapil, a tak si myslíme, že dobrá věc se má prosazovat. Hra podporuje čtenářskou gramotnost, kritické myšlení a tvůrčí aktivity dětí. Je jednoduchá a lehce aplikovatelná v knihovně i ve škole. Se všemi čtenáři se chceme podělit o své dobré zkušenosti a pozvat je k účasti na hře, která od příštího roku (2018) získá i nové webové stránky.

Vznik

Čtenářská hra Lovci perel je projekt, který lze realizovat v knihovnách měst i menších obcí. Motivuje k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemipředevším je však atraktivním trávením volného času zábavou pro děti. Tuto soutěž spravuje a podporuje Klub dětských knihoven SKIP 08autorkou hry je Alice Hrbková z Knihovny města Hradce Králové. Nápad pochází z roku 2010, kdy byl nejprve ověřen na jedné hradecké pobočce. Následně nadchl ostatní pracovnice dětských oddělení zmiňované městské knihovny, které projekt společně rozpracovaly a rozvinuly dál. Soutěž se pak s laskavým svolením autorky a vedení knihovny začala realizovat i v dalších knihovnách po celé ČR.

Morionské vánoční trhy v Lysé n. Labem (Foto: Štěpánka Zrcková)

Popis hry

V knihovně jsou připraveny knihy označené na hřbetu samolepkou perly. Čtenář po výběru takto označené knihy obdrží list s otázkami. Cílem je přečíst knihu a odpovědět na otázky související s jejím obsahem, což podporuje čtení s porozuměním a umožňuje dětem objevit nové pěkné knížky. Za každou knihu a správně zodpovězené otázky k ní získává čtenář korálek/perlu a tvoří tak náhrdelník. Navíc listy obsahují nepovinné otázky, které vedou k zamyšlení a vyjádření vlastního názoru. Za odpovědi hráči získávají herní peníze, tzv. moriony. Moriony pak mohou směnit na morionském trhu, který knihovna uspořádá, za nejrůznější odměny – knihy, časopisy, plakáty, plyšová zvířátka, bižuterii apod.

Pětiletá zkušenost z Pardubic

Zkušenosti malé a velké knihovny se mohou lišit, prvopočáteční motivace však zůstává a na děti působí všude stejně. V Krajské knihovně v Pardubicích probíhá tato čtenářská hra od školního roku 2012/2013. Projekt se nám zalíbil hned na začátku a měli jsme velkou radost, že se zapojilo 98 dětí, které „učetly“ (ulovily) 900 knih (perel). Byly jsme nadšené zájmem dětí i jejich úspěšností v četbě. Přímo nás fascinoval fakt, že děti ke čtení motivuje malá, ale důstojná odměna v podobě perly. Pro dětskou radost jsme v druhém ročníku začaly vyplácet i odměnu v morionech. Tato pro pořadatele nenáročná odměna vede děti k neobyčejným výsledkům a touze číst. Zapomínají na překážky, které jim v tom brání (nechce se mi, nevím, co bych četl, čtení mě nudí, nemám čas apod.). Jako mávnutím kouzelného proutku tyto „těžkosti“ mizí a je jen čtení – lov perlorodek (knih), sbírání perel a morionů. Ideální stav pro začínající čtenáře.

Co vlastně hra dětem přináší? Čtenář se cítí jako lovec či jako detektiv, který odkrývá tajemství stránku po stránce. Úspěšně se vypořádává s obsahem a navrch se může vyjádřit svými myšlenkami či kresbou. Sám si vybírá, co bude číst a jak to bude dlouhé. Když chce mezi perlorodky zařadit novou knihu, vytvoří k ní otázky, které jsou po kontrole zpřístupněny i všem ostatním čtenářům. Pocit úspěchu korunovaného malou odměnou, která narůstá úměrně snažení, funguje u každého čtenáře bez ohledu na jeho věk.

Hru pořádáme již pátým rokem a zájem neutuchá. Zvyšuje se počet soutěžících dětí i počet načtených knih. Lovců si velmi vážíme a snažíme se pro ně připravit v rámci vyhodnocení zajímavý program i odměny. Máme pololetní a celoroční hodnocení (odměňujeme nejpilnější čtenáře ve čtyřech věkových kategoriích). Vyhodnocení probíhá celé dopoledne s atraktivním programem; zveme spisovatele a zajímavé hosty, a tím odměníme všechny děti, které četly. Děti provedeme knihovnou – i místy, která jsou veřejnosti nepřístupná. Bonusem za přečtení pěti knih je půlroční předplatné do knihovny zdarma, za přečtení deseti knih celoroční. Vítězové jednotlivých kategorií získají pohár se svým jménem a rytinou knihy s perlou.

Zkušenosti učitelů

Úspěch hry v knihovně nás přivedl na myšlenku předat ji školám. Po dohodě s její autorkou Alicí Hrbkovou jsme hru aplikovaly ve vybraných třídách základních škol. Obavy, že by děti přestaly chodit do knihovny, když hru hrají ve škole, je zbytečná. Je to spíše naopak!

Po tříletých zkušenostech můžeme uvést výsledky, které asi nejlépe vyjádřila paní učitelka Jaroslava Kmínková zeZákladní školy Polabany 1 v Pardubicích (aplikace hry mezi žáky 3.–5. tříd):

  • Děti čtou mnohonásobně více, než je běžné. Některé děti začínají mít knihu za přítele, což v posledních letech již moc nebývalo.
  • Čtení berou jako něco samozřejmého. Někteří kluci bez počítače žít nemohou, ale vědí, že i kniha je druhem zábavy.
  • Vidím jasný odraz ve slohové výchově. Tak pěkné slohy mně čtvrťáci nikdy nepsali!
  • Hodně využíváme různých akcí v krajské knihovně, díky kterým se děti vždy naučí něco nového. V knihovně děti vidí ta kvanta knih, které mají k dispozici. Poznávají knížky velice zajímavé, mnohdy i drahé, které by jim rodiče nekoupili. Do knihovny se rády vracejí. Pro některé děti se knihovna stala místem, které pravidelně navštěvují (deset dětí chodí do knihovny pravidelně jednou za 14 dní).
  • Hra zaujala i dítě z velice problematického rodinného prostředí. I když si v knihovně vysoutěžil roční předplatné zdarma, rodiče mu průkazku nepořídili. Půjčuji mu tedy knížky ze třídy a on je šťastný, že může číst a plnit úkoly. A knížek si váží.

Zkušenosti rodičů z knihovny

Za všechny rodiče, jejichž děti se pustily do čtení díky této hře, uvádíme úryvky z dopisu paní Jany Nejezchlebové, maminky tří dětí, která jejich zkušenosti popsala takto:

Vážené paní knihovnice,

dovolte mi, abych Vám moc poděkovala za všechnu Vaši snahu spojenou s realizací dalšího ročníku soutěže Lovci perel a podělila se s Vámi o zkušenosti našich dětí.

O existenci soutěže se děti dozvěděly na konci školního roku 2013/14 od kamarádů, kteří se už aktivně účastnili. My jsme tehdy ještě do Krajské knihovny v Pardubicích nechodili… Existence soutěže rozhodla a děti si na konci školního roku vyřídily průkazky do knihovny.

Dcera tehdy ukončila první třídu, takže uměla číst jednodušší krátké texty jako běžný prvňáček, na knížku si netroufala. Během následujících prázdnin… stalo se jejím každodenním zvykem, že dobu poledního horka trávila s „perlorodkou“ v ruce. Díky pravidelnému čtení během prázdnin začala číst naprosto plynule. …počet přečtených knih jí rychle narůstal, a to ji motivovalo ke sběru dalších perel. Nečekaným a o to radostnějším překvapením pro ni bylo vítězství v příslušné kategorii na konci roku. Potěšením pro ni bylo rovněž za utržené moriony nakupovat na trhu všelijaké holčičí cerepetičky.

Mladší syn, který s nápadem soutěžit ze školy přišel, během prvního roku soutěžení poctivě četl knížky podle seznamu perlorodek a odpovídal na otázky. I když předtím nebyl zvyklý moc číst, četba ho nadchla a postupně si přestal vybírat knížky podle toho, jak jsou tlusté…

Starší syn… I když hodně čte, obvykle ho ve škole nebaví psát obsahy knih, jak to požadují učební osnovy. Naproti tomu se v něm při lovení perel probudil soutěžní duch a dobrovolně odpovídal na otázky u „perlorodek“.

Podpora soutěže

Oceněná účastnice hry ze Strážnice (Foto: Alena Brhelová, MěK Strážnice)V současnosti jsou všechny materiály k soutěži na stránkách Knihovny města Hradce Králové na odkazu http://projekty.kmhk.cz. Do projektu je nutné se registrovat – jako knihovna, nebo jako škola. Jsou zde k dispozici jak otázky a odpovědi ke knihám, tak návrhy pravidel, diplomů či herní peníze (moriony) a samolepky na hřbety knih. Přesná podoba soutěže je pak na té které instituci a není nijak centrálně řízená.

Školy si režim soutěže zpravidla přizpůsobují svým potřebám. Drží se školního roku, pedagog má pro každé dítě vlastní složku s archem, kam se zapisují přečtené knížky, odměny se mohou lišit. Někteří učitelé si také vedou evidenci, kolik dítě přečetlo stránek, aby měli větší jistotu určité spravedlnosti. Máme několik případů, kdy dítě soutěží jak ve škole, tak v knihovně, a to i se stejnými knížkami, ale nijak to nesledujeme ani nepenalizujeme; chceme především, aby dítě četlo! Administrativní zátěž soutěže závisí na počtu čtenářů, ale není velká: tiskneme odpovědní listy s otázkami, kontrolujeme je a evidujeme přečtené knížky. Díky elektronické evidenci snadno získáváme pořadí a statistiky. I když v určitém smyslu hra podporuje soutěživost mezi dětmi, odměňujeme všechny, kteří přečtou alespoň jednu knížku.

Příprava nového webu

Díky pozitivním zkušenostem jsme se rozhodly připravit samostatný web hry, který usnadní přístup všem jejím uživatelům (čtenářům, knihovnám i školám). Společně s Alicí Hrbkovou a vedením Knihovny města Hradce Králové jsme začaly hledat programátora, který by vytvořil nové webové stránky. Ty by měly být hotové k 1. lednu 2018. Pokud vše dopadne podle plánu, poskytne web ucelené informace rodičům i dalším zájemcům a usnadní správu čtených knih. Pracovní listy s otázkami si čtenáři budou moci stahovat i doma, odpovědi budou dostupné jen po přihlášení instituce. Výběr knihy bude usnadněn nabídkou titulů vhodných pro určitý věk, bude možné rozlišit novinky a starší literaturu. Program umožní zadávat a automaticky vyhodnocovat evidenci čtenářů přímo na webu. Každá instituce bude mít prostor, aby si založila vlastní stránku s aktuálními zprávami, fotkami i výsledky soutěže.

 

ALICE HRBKOVÁ hrbkova@knihovnahk.cz

A perly se loví dál… (slovo autorky hry)

Analogie mezi mušlí skrývající klenot a dětskou knihou opravdu zabrala, nadchla spoustu lidí a čtení se díky ní stalo zábavnější a přitažlivější i pro slabší čtenáře, ba i úplné „nečtivce“.

Hra Lovci perel stojí na dvou základních principech, které opravdu fungují. Okamžitá odměna za každou přečtenou knihu oslovuje děti a pružnost pravidel zase znamená výhodu pro knihovníky, kteří si hru nastaví na své vlastní podmínky.

Hra, podporující aktivní dětské čtenářství, prošla v minulých letech stovkami českých knihoven. Někde ji hráli jednu sezónu, jinde déle, někde se k ní vrátili po pauze, řada dětských knihoven ji využívá nepřetržitě po celou dobu jako praktickou motivaci ke čtení. Za těch neuvěřitelných sedm let od vzniku se původní skromná kolekce padesáti knižních titulů opatřených otázkami a úkoly rozrostla v soubor 2000 knížek, se kterými mohou děti, knihovníci a učitelé pracovat. Toto úctyhodné číslo je navíc zčásti výsledkem aktivity samotných dětí, které spontánně přešly od četby a vyplňování úkolů k tvorbě nových „perlorodek“. Tak se do hry dostaly přirozeným výběrem příběhy, které se skutečně dnešním dětem líbí.

Díky zájmu kolegyň z Pardubic nakročila hra více směrem ke školám a navíc bude mít brzy i nový webový kabát, což je důkaz, že žije svým vlastním životem a líbí se jí na světě. Jsem za to vděčná a přeju svému dítku ještě řádku dalších sezón…