Main content

TÉMA: Dětské čtenářství

Seznamy doporučované četby pro děti

J. KyclováVážené kolegyně, vážení kolegové!

Ráda bych vám představila seznamy dětské literatury, které sestavily členky Klubu dětských knihoven (KDK) – Regionálního klubka Východní Čechy, a pozvala vás k jejich sdílení a využívání. V současné době u nás vychází ročně kolem 2000 titulů knih věnovaných dětem a mládeži a skutečně není lehké si z této nabídky vybrat. Můžete namítnout, že díky literárním anketám a soutěžím, ve kterých zasedají odborné poroty, víme, které knihy se „povedly“. Přiznejme si však, že se jedná jen o pár desítek knih.

Dětský čtenář čte pro své potěšení, potřebuje širší nabídku knih, které jsou zábavné, dobře a jednoduše napsané. Pouští se do nich s vírou a mnohdy i s naším ujištěním, že si čtení užije, že se dozví více než z filmového příběhu. Slibujeme, že díky čtení zmizí ze života čtenáře nuda, protože kniha je vždycky po ruce. Vytvořit „zásobičku“ takových knih se od roku 2014 snaží členky KDK – Regionálního klubka Východní Čechy. Na setkání Klubka v Litomyšli oslovila přítomné knihovnice s tímto nápadem Božena Blažková, emeritní pracovnice Krajské vědecké knihovny v Hradci Králové a také šéfredaktorka časopisu U nás. Odbornice, svým srdcem stále „děckařka“, propagátorka kritického myšlení a čtení s porozuměním, která na poli knihovnictví vždy neomylně rozpoznala, co je důležité. Přítomné knihovnice se rozhodly její návrh realizovat. Společně začaly vypracovávat seznamy zábavné dětské literatury pro jednotlivé věkové skupiny. Byly zvoleny koordinátorky za jednotlivé ročníky, a ty zmapovaly vhodné knihy ve svém fondu. Doplnily ho o tipy knih, které jim posílaly všechny členky Klubka (přibližně 30 knihovnic). Tímto způsobem byla vytvořena základní nabídka pro jednotlivé věkové skupiny. Cílem bylo vytvořit seznam čtivých knih z posledních let.

V dalším roce (2015) již byla situace jednodušší a knihovnice přidaly pouze deset novinek do každého ročníku. Celý soubor obsahoval jmenný seznam autorů a knih pro jednotlivé ročníky (školní třídy 1.–9. ročník) se stručnou anotací, knížky pro 6.–9. ročník byly doplněny medailonkem autora. Tato praxe probíhala do roku 2016. Seznamy však začaly nebezpečně nabývat na objemu. S ohledem na jejich přehlednost jsme v letošním roce přistoupily k dalšímu kroku. Stanovily jsme pro každý ročník pouze 25 knih – ponechaly jsme 10 titulů z původního seznamu a přidaly 15 nových vydaných v roce 2016, případně 2015. Ve jmenném seznamu jsou tyto knihy zvýrazněny, aby byly lehce rozpoznatelné. Ke každé knize jsou připojeny stejné informace jako u předešlých seznamů. Upustily jsme od sestavování medailonků autorů, neboť v dnešní době o sobě spisovatelé dávají vědět a je zajímavé číst si informace přímo z jejich webových stránek. Řazení knížek do jednotlivých ročníků je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu!

Jak seznamy využít? Nabídněte je rodičům, prarodičům a učitelům, kteří navštěvují vaši knihovnu, vystavte je na svých webových stránkách. Průzkumy čtenářství potvrzují nezastupitelný vliv rodiny na rozvoj čtenářství. Vyzvěte k předčítání v knihovnách muže. Vzhledem k četnosti předčítajících žen (maminka, babička, paní učitelka, knihovnice) je žádoucí, aby tuto roli přijali ve větší míře i muži. Hlavně pro chlapce, kteří statisticky čtou méně a četbu považují za méně atraktivní, je příklad čtoucího tatínka či dědečka důležitý. V seznamech najdete tipy knih pro chlapce.

Oslovte sportovní kluby. Novodobým fenoménem, který může zlepšit prestiž dětí, které čtou, je spolupráce knihoven se sportovními kluby. Podpora čtení a společných kulturních programů zlepšuje komunikaci hráčských týmů a dostavují se úspěchy ve sportovních výsledcích. Ze statistických výzkumů vyplývá, že se každým rokem zvětšuje skupina dětí, které považují čtení za „trapné“.1 Čtení vyžaduje trénink. Stejně jako se bez tréninku neobejde žádný dobrý hráč. Trenéři i významní sportovci mohou výrazně podpořit sebevědomí dětí, které čtení baví, a pomoci rozšířit okruh čtenářů.

Velmi žádané jsou besedy pro školní třídy, ve kterých můžete představit knihy ze seznamů pro jednotlivé ročníky. Žáci si mohou knihy prolistovat, blíže se seznámí s textem. Mnohdy si odpoledne přijdou knihu půjčit nebo si ji odnášejí rovnou z besedy.

Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové v sekci Pro knihovníky, v oddíle Projekty (http://projekty.kmhk.cz/).

Seznamy budou mít svůj význam, pokud se dostanou k těm, kteří s nimi budou pracovat – doporučujeme tedy, abyste je vystavili na webových stránkách knihoven. Přispějte i vy svým nápadem nebo oblíbenou knihou svých čtenářů. Sbíráme tipy na knihy vydané v roce 2016 nebo 2017. Nové seznamy vyjdou v březnu 2018, mohou obsahovat i váš tip.

Neváhejte a napište nám na email: knihovna21@gmail.com.

Jménem koordinátorek projektu zapsala

JITKA KYCLOVÁ Jitka.Kyclova@knihovna-pardubice.cz

 

Užitečné knihy zabývající se dětskou literaturou:

  • Pavel Mandys a kolektiv. 2x101 knih: nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. Praha: Albatros, 2013. 430 s. ISBN: 978-80-00-03336-5.
  • Irena Prázová a kolektiv. České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014. 135 s. ISBN: 978-7491-492-8.

 

Užitečné portály zabývající se dětskou literaturou:

Celé Česko čte dětem http://www.celeceskoctedetem.cz/

Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/

Rosteme s knihou http://www.rostemesknihou.cz/

Bibliohelp www.bibliohelp.cz

Čítárny http://www.citarny.cz/

Česká sekce IBBY www.ibby.cz

Katalog „Nejlepší knihy dětem" www.sckn.cz

Katalog Klubu mladých čtenářů 2015 http://www.kmc.cz/

Anketa SUK – čteme všichni http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni

Databáze autorů http://www.databazeknih.cz/autori

Klasická literatura i autoři https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway

(stav k 13. 3. 2017)

 

1 Irena Prázová a kolektiv: České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014, s. 98. ISBN: 978-7491-492-8.