Main content

TÉMA: Dětské čtenářství

ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

Kamarádky knihovny 2016

Šestý ročník soutěže Kamarádka knihovna má své vítěze. Jsou jimi vlastně všechny přihlášené knihovny, neboť by se mezi nimi těžko hledala ta, která by nemohla být pro ostatní vzorem. Všechny jsou pro děti ve své obci těmi pravými kamarádkami. Ale jak to bývá, jen někteří mohu vystoupit na (pomyslné) stupně vítězů. V tomto ročníku jsou to jednak vítězové jednotlivých kategorií, jednak samozřejmě vítěz absolutní.

Pro připomenutí: jde o soutěž o nejlepší knihovnu pro děti, kterou pořádá ve dvouletém intervalu SKIP, přesněji jeho sekce Klub dětských knihoven, v tomto ročníku poprvé s novými partnery, firmami CEIBA a MINDOK. Záštitu nad soutěží má Ministerstvo kultury, odbornou garanci Národní knihovna ČR. Cílem soutěže je motivovat knihovny k lepším službám, co největší vstřícnosti k dětským uživatelům a samozřejmě také ocenit knihovny, které na této cestě urazily největší kus cesty. Od prvního vyhlášení vítězů uplynulo letos právě deset let. Jako každá soutěž, kde se přesně neváží či neměří, ani Kamarádka knihovna není asi úplně spravedlivá. Srovnávají se knihovny naprosto odlišných velikostí a podmínek. Přesto musí porota nakonec dojít k výsledku. Tady je ten letošní, jak byl vyhlášen 1. června na slavnostním ceremoniálu v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

V první kategorii knihoven v obcích do 5000 obyvatel zvítězila Městská knihovna Valašské Klobouky (Zlínský kraj), kterou následuje na druhém místě Městská knihovna v Kamenici nad Lipou (Kraj Vysočina), na třetím místě Městská knihovna Pohořelice (Jihomoravský kraj) a Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší(Královéhradecký kraj).

Ve druhé kategorii knihoven v obcích s 5001–14 000 obyvateli se vítězem stala Městská knihovna Dobříš (Středočeský kraj). „Stříbrnou medaili“ si v této kategorii odvezla Městská knihovna Žamberk (kraj Pardubický), s „bronzem“ se domů vrátila Městská knihovna Rokycany (Plzeňský kraj).

Třetí kategorii (obce se 14 001–25 000 obyvateli) dominovala Městská knihovna Louny (Ústecký kraj), druhou příčku obsadila Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem (Královéhradecký kraj) a o třetí se dělí Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm (Zlínský kraj) a Městská knihovna Pelhřimov (Kraj Vysočina).

V kategorii největších měst (nad 25 000 obyvatel) stanula na nejvyšším stupni Knihovna města Hradce Králové, následována Knihovnou města Plzně a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.

Nejúspěšnějšími kraji v soutěži jsou (opakovaně!) kraj Zlínský a Královéhradecký. Do druhého z nich putuje také titul jednoho ze dvou absolutních vítězů. Ano, v letošním roce přetěžká práce poroty vyústila v rozhodnutí, které podpořila i partnerská firma CEIBA, že zcela rovnoprávní absolutní vítězové budou dva a dvě knihovny tedy získají onen hrdý titul Kamarádka knihovna. Jsou to Knihovna města Hradce Králové a Městská knihovna Louny.

Absolutními vítězi se v letošním roce staly dvě knihovny, a to Knihovna města Hradce Králové – vlevo a Městská knihovna Louny – vpravo (Foto: Alena Vítková) Absolutními vítězi se v letošním roce staly dvě knihovny, a to Knihovna města Hradce Králové – vlevo a Městská knihovna Louny – vpravo (Foto: Alena Vítková)

Obě knihovny ohromily porotu především rozsahem a mimořádnou kreativitou svých aktivit. Např. Městská knihovna Louny pořádá dvouměsíční (!) příměstský tábor; 50 dětí se tedy může každý pracovní den účastnit připravených aktivit, čímž knihovna pomáhá řešit desítkám rodin známý prázdninový problém „kam s dětmi“. Královéhradecká knihovna, již navštěvuje třetina všech dětí tohoto téměř stotisícového města (!), která nejvelkoryseji ze všech soutěžících knihoven doplňuje fond dětské literatury a má z nich také nejlepší webové stránky pro děti, nabízí dětem arteterapeutické aktivity včetně např. pohádkoterapie, dokázala aktivizovat početnou skupinu -náctiletých ve městě nápaditými akcemi i zřízením speciálního prostoru pro ně, rozšiřuje své služby a aktivity pro netradiční skupiny dětských uživatelů (např. sluchově hendikepovaní) atd. Obě knihovny jsou pro děti a mladé ve svých městech v pravém smyslu toho slova komunitními centry.

Pokud se zúčastníte dalšího ročníku soutěže Kamarádka knihovna 2018, můžete i vy stát v příštím ročníku na stupních vítězů.

 

Víte, že…

… za nejkrásnější knihovnu tohoto ročníku soutěže Kamarádka knihovna vybrala porota Městskou knihovnu Pohořelice?

… nejvíce výpůjček na jednoho dětského čtenáře měly v roce 2016 Knihovna J. Drdy v Příbrami a Knihovna M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou (69 výpůjček na osobu)?

… nejdelší provozní (výpůjční) dobu dětem ve městě nabízela v minulém roce Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (51 hodin týdně)?

… procentově nejvíce dětí chodilo v roce 2016 do Městské knihovny v Kamenici nad Lipou (více než 61 % ze všech dětí v obci)?

… nejvíce nových knih dostaly loni děti v knihovně v Hradci Králové (přes 4500)?

… nejvíce počítačů měly v roce 2016 k dispozici děti v Knihovně města Plzně (45)?

… nejvíce vysvědčení v tomto ročníku soutěže Kamarádka knihovna odevzdaly své knihovně děti v Lounech (815)?

… nejvíce akcí pro děti uspořádaly v roce 2016 knihovny v Plzni (1690) a Hradci Králové (1138) /kategorie největších měst nad 25 000 obyvatel/, v Lounech (763) /kategorie obcí se 14 0001–25 000 obyvateli/, v Dobříši (467) /kategorie obcí s 5001–14 000 obyvateli/ a v Kamenici nad Lipou (130) /kategorie obcí do 5000 obyvatel/?

ZH