Hlavní obsah stránky

Trasa pro návštěvníky Krajského knihovnického centra

Pěšky

Jako pěší projdete od autobusového nádraží kolem Lidlu, přes parkoviště ke světelné křižovatce. Přejdete a po levé straně je klinika. Půjdete kolem ní z levé strany Příční ulicí - viz obrázek.

Ulicí Příčnou

Na konci ulice se dáte doprava ulicí Slánskou.

Ulicí Slánskou

Dále odbočíte doleva, až dojdete k myčce aut – viz obrázek.

K myčce aut

A budete pokračovat opět doleva po chodníku dolů podél zábradlí.

Podél zábradlí

Pak už přes silnici uvidíte budovu Krajského knihovnického centra.

Budova KKC

Autem

Vydáte-li se k nám autem, prosím, prostudujte si předem mapku. K budově odkazují velmi nenápadné směrovky s nápisem „Správa a údržba silnic“ (která sídlí v části budovy).

Autem - mapa