Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

signály o tom, že české děti mají problémy s chápáním přečteného textu, že čtení knih považují za stále méně atraktivní ve srovnání s novými, především vizuálními médii, se objevují již dlouho. Na tuto skutečnost upozorňují nejen mezinárodní srovnávací studie, ale také domácí výzkumy. Tento trend potvrzují i aktuální výsledky reprezentativního sociologického výzkumu dětské populace od 9 do 14 letkteré přinášíme jako téma v tomto Čtenáři. Iniciátorem výzkumu České děti jako čtenáři v roce 2013 byl Knihovnický institut NK ČR, proto se část otázek zaměřovala i na zjišťování vztahu dětí ke knihovnám (výsledky této části přineseme v květnovém čísle).

Bude samozřejmě zajímavé, jak z takového hodnocení knihovny vyšly, ale důležitější bude, co si z něj pro svoji práci vyberou. Zda v něm najdou inspiraci k hledání nových způsobů práce s touto věkovou kategorií, nebo rezignují s pocitem, že vložená námaha stejně nepřinese kýžené výsledky. Doufejme, že první varianta převáží.

Už poněkolikáté vás v dubnovém čísle informujeme o přípravách mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha, který oslaví dvacáté „narozeniny“. Podrobnější informace o veletrhu a letošní hlavní zemi, jíž je Maďarsko, i o dalších zajímavostech tohoto setkání milovníků knih najdete v rozhovoru s ředitelkou společnosti Svět knihy.

Do Knihovny města Hradce Králové, která se v loňském roce přestěhovala do zrekonstruovaných prostor po továrně Vertex, vás zavede článek Továrna pro knihovnu, knihovna pro město. Představuje nové prostředí knihovny, seznamuje s architektonickým ztvárněním budovy a v celém vyznění je i pozvánkou k návštěvě této knihovny, jež se může pochlubit pozoruhodným počtem čtenářů vzhledem k velikosti města, širokou škálou služeb a řadou knihovnických ocenění.

A jaké vzácné knihy uchovává Pedagogická knihovna J. A Komenského v Praze? Kromě speciálního fondu učebnic a vysokoškolských skript tu najdeme komeniologickou literaturu ze 17. a 18. století a je potěšitelné, že 11 těch nejvzácnějších tisků bylo v roce 2007 zdigitalizováno a zpřístupněno odborné veřejnosti. Příjemné čtení vám přeje

OLGA VAŠKOVÁ