Hlavní obsah stránky

ROZHOVOR s PhDr. DANOU KALINOVOU, ředitelkou společnosti Svět knihy Jubilejní dvacátý…

Jubilejní dvacátý…

Přesně za měsíc, tedy 15. května, bude slavnostně zahájen už 20. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu SVĚT KNIHY PRAHA. Až do 18. května se pražské Výstaviště v Holešovicích stane místem setkávání lidí „od knih“ se všemi, pro něž je vydávají, překládají a ilustrují a kteří je i dnes považují za nenahraditelnou součást svých životů.

Zvolená témata letošního veletrhu a čestný host, kterým je Maďarsko, napovídají, že se návštěvníci mají na co těšit. O bližší představení programu veletrhu jsem i letos požádala jeho ředitelku PhDr. Danu Kalinovou, protože se však jedná o jubilejní ročník, dovolím si na úvod osobnější otázky.

Kulatá výročí vnímáme většinou jako určitý mezník, rádi se ohlížíme za uplynulým obdobím, bilancujeme, hodnotíme… Vy stojíte v čele společnosti Svět knihy už devatenáctým rokem, je pro vás tento 20. ročník veletrhu něčím mimořádný? A pokud ano, odrazilo se to i na jeho přípravě?

Těžko se mi chce uvěřit, že je to již dvacátý ročník, a ráda bych se zeptala těch, kdo připravovali ten první (např. Jan Kanzelsberger, Markéta Hejkalová, Petr Hora Hořejš a další), zda tušili, že se podaří udržet tehdy nejistý, ale odvážný projekt až do dnešních dnů. Sama vnímám tento ročník spíše v souvislostech dalšího vývoje nakladatelského průmyslu a světového knižního trhu, obchodních i kulturních vztahů v rámci české i mezinárodní knižní scény, zájmu čtenářské obce. Mým každoročním přáním je udržet kvalitu výstavní i programové nabídky a patřičnou pozornost odborné i laické veřejnosti. Letošní ročník se koná v době mnoha významných výročí jak historických, tak literárních osobností, jež jsme výběrově promítli do přípravy jeho doprovodného programu.

Když se podíváte nazpátek, bylo období, kdy jste to chtěla vzdát? A kdo vás v takových chvílích nejvíce podržel? Kdo vám byl vzorem?

Opravdu někdy nastaly chvíle, kdy jsem o tom uvažovala. Bylo to v době, kdy jsem se cítila ve svém rozhodování příliš osamělá, kdy mi pocit velké zodpovědnosti ubíral na odvaze, kdy jsem měla dojem, že naše práce není přijímána a pochopena v celém rozsahu, kterým rozhodně není jen nabídka výstavní plochy pro prodejní stánky. V počátcích mé práce mě nejvíce podržel pan Jan Kanzelsberger, který ovšem bohužel vystoupil ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Vážím si profesního přátelství ředitelů knižních veletrhů v čele s Peterem Weidhaasem (bývalý ředitel Frankfurtského knižního veletrhu), který byl vždy mým velkým vzorem a rádcem. Vždy mne také podržel tým mých spolupracovníků, jehož si velmi vážím, a jsem si plně vědoma jeho obětavé práce. Jsem také velmi vděčna své rodině.

Zmínila jste tým svých spolupracovníků, který s vámi tuto nesnadnou „káru“ statečně táhne. Je jasné, že musí být sehraný a odborně připravený. Ovšem vytvořit ho nebývá jednoduché. Jak se vám to podařilo?

O týmu, který připravuje knižní veletrh, říkávám, že je „propraný“ přes oblázky, stresující práce nás stmeluje, stojíme jeden za druhým a problémy řešíme společně, nesvalujeme vinu za případný problém z jednoho na druhého. Každý člen týmu je odborníkem na svou práci – PR, program literárního festivalu, produkce, architektura veletrhu, referenční práce, kontakt se zahraničím – vše vyžaduje určitou specializaci a precizní přístup. Zůstali se mnou ti, kdo mají tuto práci rádi, a mají respekt ke koncepci, kterou sleduji. Bez vzájemné důvěry by nepřinesla požadovaný výsledek.

A teď se vraťme k letošnímu veletrhu: po Polsku a Slovensku je letos čestným hostem Maďarsko. Byl to záměr pozvat do Prahy postupně státy Visegrádské skupiny, nebo to vyšlo zcela náhodně?

Vidíte, ani mi tato souvislost nedošla. Visegrádské země již byly v minulosti čestným hostem, myslím, že literatury našich nejbližších sousedů jsou si blízké z historického i kulturního hlediska a jsem ráda, že je mezi námi stálý zájem o udržování vzájemných kontaktů. Polsko i Maďarsko již byly čestnými hosty veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, jsou to země, v nichž vlády mají zájem investovat do kvalitní a rozsáhlejší propagace národní literatury v zahraničí. Jsem ráda, že po Polsku a Slovensku představíme ve větším měřítku i maďarskou literaturu, historii a kulturu.

Maďarsko je zajímavá a barevná země s bohatou historií, kulturou a literaturou. Do začátku veletrhu je sice ještě měsíc, předpokládám však, že základní konstrukci své prezentace už má hotovou. Na co se tedy můžeme těšit? A kteří maďarští autoři do Prahy přijedou?

Maďarští kolegové připravili program, který zahrnuje prezentaci současné i klasické literatury, prózy i poezie, představí vzájemné překlady našich literatur, připomenou i významné výročí 160 let univerzitní hungaristiky, o jejíž založení se zasloužil císař František Josef. V rámci doprovodného festivalu přivítáme Pétera Esterházyho (jednoho z nejznámějších současných spisovatelů), Jánose Háye – básníka a romanopisce, László F. Földényho (historika a literárního kritika), Gÿörgy Spiróa (spisovatele a dramatika), Krisztinu Tóthovou (známou a do češtiny aktuálně překládanou prozaičku), Ignáce Romsicse (historika, odborníka na dějiny 20. století) a další.

Máte informace o tom, jestli u příležitosti veletrhu připravují naši nakladatelé překlady z maďarské literatury?

Jedním z připravovaných pořadů Maďarského institutu Praha je rovněž souhrnná prezentace nejnovějších českých překladů z maďarské beletrie i nových titulů odborné literatury. Mezi publikacemi nechybějí díla největších osobností současné maďarské literatury jako Imreho Kertésze, Pétera Esterházyho, Pétera Nádase nebo Krisztiny Tóthové. Investice do prezentace čestného hosta by se měla především zúročit v intenzivnějším nasvícení literárních děl účastnící se země a v další motivaci českých nakladatelů vydávat jejich překlady.

Témata letošního ročníku veletrhu jsou hned tři: Čteme jedním dechem II. – Fantasy & Sci-fi, Kolik podob má kniha? Odraz historie v literatuře. Můžete nám je blíže představit?

Programová témata ohlašujeme se záměrem nabídnout nakladatelům cílený prostor pro propagaci relevantní knižní produkce a za účelem oslovení širšího zájmového spektra čtenářů. Fantasy a sci-fi jsou velmi populární čtenářské žánry napříč všemi generacemi. Je mnoho nakladatelů, kteří se tímto tématem zabývají a veletrh Svět knihy jim poskytuje propagační prostor nejen pro nabídku knih, ale i pro setkání s jejich fanoušky v rámci připravených pořadů.

Nakladatelský průmysl se dynamicky rozvíjí spolu s vývojem nových technologií. Naším záměrem bylo upozornit na různé podoby knihy a formáty, v nichž může být příběh šířen ke svým čtenářům (audioknihy, e-knihy, internet, mobilní aplikace). Patří sem i polygraficky a esteticky hodnotné knihy, ilustrace, knižní design.

Odraz historie v literatuře je inspirován množstvím výročí, která do letošního roku spadají (100 let od začátku 1. světové války, 75 let od začátku 2. světové války, 25 let od sametové revoluce a pádu berlínské zdi, 15 let od vstupu ČR do NATO, 10 let od vstupu ČR do EU). V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině se domnívám, že odkaz všech těchto událostí získává i určitý alarmující rozměr. Odrazem historie však může být i detektivní román zasazený do historického dobového rámce (Martin Jensen – Dánsko, Hana Whitton – Anglie, ČR) či román s kulisou počátku 60. let ve Francii  (Jean-Michel Guenassia – Francie). Velmi zajímavá bude i mezinárodní debata připravená ve spolupráci s Index on Censorship reflektující svobodu slova v době po pádu berlínské zdi.

Každý rok připravujete program i pro odbornou veřejnost. Bude tomu tak i letos?

Pořady pro odbornou veřejnost, odehrávající se především ve čtvrtek,  připravují jednotlivé organizace včetně Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Náš tým uspořádá setkání s Françoise Dubruille – ředitelkou Evropské federace knihkupců a s Timem Walkerem – spolumajitelem rodinného podniku Walker´s Bookshop ve Velké Britá­nii pod názvem Tsunami, nebo výzva. Čeští knihkupci budou mít možnost diskutovat o aktuálních otázkách prodeje knih a vlivu nových technologií na knihkupecký sektor mezinárodního knižního trhu.

Vše další k programu je možné najít na www.svetknihy.cz.

Za odpovědi děkuje

OLGA VAŠKOVÁ ctenar.vaskova@svkkl.cz

Foto archiv Svět knihy