Hlavní obsah stránky

Otevření Centrálního depozitáře NK ČR v Hostivaři

V úterý 11. března 2014 se uskutečnila tisková konference při příležitosti dokončení výstavby první etapy, stabilizace klimatických podmínek a závěrečných úprav nové budovy Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR. O jeho plánovaném využití pohovořili zejména PhDr. Hanuš Hemola, náměstek sekce Knihovní fondy a služby, Ing. Luděk Tichý, náměstek sekce Digitalizace a technologie, technickým záležitostem se věnoval Ing. Jiří Lučan, ředitel Odboru správy a provozu. O celkové koncepci v návaznosti na prostory NK ČR v Klementinu promluvil také generální ředitel knihovny Ing. Tomáš Böhm. V nové budově depozitáře jsou uloženy zejména svazky Národního konzervačního fondu a dalších sbírek, dále zde budou pracoviště pro zpracování fondů, digitalizaci i další oddělení, která doposud sídlí v Klementinu. Po komplexním dokončení centrálního depozitáře je zde počítáno s uložením přibližně deseti milionů svazků, v Klementinu by jich pak mělo zůstat 1,7 milionu. Výstavba této etapy CDH včetně přípravných a projektových prací stála cca 387 milionů Kč, jedná se o provozní budovu s celkovou užitnou plochou 10 000 m2. Veřejnosti jsou přístupné především vestibul a studovna v přízemí, případně velký jednací sál ve čtvrtém patře, kde bude v uzavřené části umístěna i jedinečná digitalizační linka projektu Národní digitální knihovna. Bezpečnost objektu zajišťují přísná režimová opatření a nejmodernější bezpečnostní technické prvky (zejména hasicí systém).

Den otevřených dveří Centrálního depozitáře v Hostivaři pro veřejnost proběhl v sobotu 15. 3. 2014.

Text a foto Lenka Šimková ctenar@svkkl.cz