Hlavní obsah stránky

Knihy vázané srdcem Heleny Klinderové v loketské knihovně

VLADIMÍRA ŠVORCOVÁ svorcova@svkkl.cz

Městská knihovna v Lokti představila své aktivity na stránkách Čtenáře v posledních letech několikrát (9/2012 a 12/2011). V letním dvojčísle 2010 jsme si mohli přečíst o živé tradici knihařství v Lok­ti, které je spojeno s rodinou Sobotových. A proč připomínám loketskou knihovnu v souvislosti s knihařským řemeslem? Od roku 2008 spravuje Městská knihovna v Lokti Expozici umělecké knižní vazby založenou v roce 2001 manželi Sobotovými. Vedle stálé expozice se konají pravidelné výstavy, které představují současné české knihaře, ilustrátory i další umělce se vztahem ke knihám.

Ve dnech 21. srpna až 29. září letošního roku zde vystavovala knižní vazby Helena Klinderová. Výsta­va Knihy vázané srdcembyla autorčinou první samostatnou výstavou a představila na sedmdesát vazeb, které jsou průřezem její dosavadní tvorby. Podle použitého potahového materiálu desek byly zastoupeny knižní vazby celopapírové, polokožené i celokožené, polopergamenové i celopergamenové. Z hlediska způsobu spojení knižního bloku s deska­mi mohli návštěvníci vidět vazby zavěšované, včet­ně vazby s vtlačenou drážkou, dále vazby nasazo­va­né na francouzský i německý způsob a vazby se zdvojenými nebo ztrojenými deskami. Poslední ze jmenovaných způsobů je výsledkem experimentů s technologickou složkou vazby loketského knihaře Jana Bohuslava Soboty (Čtenář 7–8/2010). Autorka nasbírala zkušenosti mimo jiné právě na workshopech vedených manželi Sobotovými. Na výstavě byla zastoupena také vazba plexiglass binding, což je vazba z plexiskla zdobeného ručně škrábaným dekorem.

Helena Klinderová, rodačka z Prahy, pracuje v restaurátorské dílně Archivu hlavního města Prahy jako knihař – restaurátor. Je členkou Společenstva českých knihařů. Od roku 2000 je Mistrem knihařského řemesla v oboru Umělecká knižní vazba a od roku 2009 Mistrem knihařského řemesla v oboru Rukodělná knižní vazba. Z ocenění, která za svou tvorbu doposud získala, připomeňme to nejnovější z Trienále umělecké knižní vazby 2013 v Plzni, kde dostala Cenu Jána Vrtílka za vysoce kvalitní vazbu nejvíce odpovídající obsahu knihy.

Vidět krásnou a kvalitní vazbu knihy je pro knihovníka pravým svátkem. Za to patří poděkování všem, kteří tradici knihařství udržují stále živou. Mezi ně rozhodně patří i Helena Klinderová.

Foto archiv H. K.