Hlavní obsah stránky

Z KNIHOVEN…

Městská knihovna Moravský Krumlov se mění v moderní instituci

V úterý 1. října o půl jedenácté dopo­led­ne se čtenářům znovu otevřely dveře městské knihovny. Téměř měsíc trvala částečná rekonstrukce spojená s rozšířením prostor. Čtenáři se dočkali nejen nových vstupních prostor u výpůj­čního oddělení, ale i oddělení naučné literatury s moderními regály. Návš­těvníky mile překvapilo zre­kon­struo­vané oddělení pro nejmenší děti s hracími koberci a pódiem a zbrusu nové oddělení pro mládež. Celkové náklady rekonstrukce činily 430 000 Kč.

„V prosinci loňského roku byla vyměněna okna v budově, kde v prvním patře sídlí knihovna. Poté se začalo uvažovat o malování a položení podlahové krytiny, a to byl impuls pro nás knihovnice. Věděly jsme, že studovna již není tolik využívána, zatímco oddělení pro děti a mládež je kapacitně nedostačující“, uvedla vedoucí knihovny Martina Nováková.

Tento problém vyřešila architektka ing. Jana Stránská, která propojila prostory knihovny v jeden celek. Šedo­modrá podlahová krytina barevně ladí s regály a se stříbřitě šedým vymalováním s modrým pruhem, který optic­ky snižuje vysoké stropy.

Úplnou rekonstrukcí prošlo oddělení pro děti do 10 let. Jsou zde úplně no­vé barevné regály s velkým kulatým stolem, který lze rozložit jak dílky pomeranče. Dominantou je rohové pódium, které využijí nejen knihovnice při literárních dílničkách a akcích pro malé čtenáře, ale také samotné děti. „Dost bylo sezení na židlích, ať si děti udělají pohodlí“, dodala knihovnice Dvořáková. To stejné platí o sedacích vacích, které jsou v červené a modré barvě v oddělení pro mládež. Děvčata i chlapci si na nich mohou číst, po­slouchat hudbu nebo jen relaxovat. Vhod­ně umístěné regály vytvářejí několik příjemných zákoutí, ke zlepšení komfortu přispívají

i dva stolky s počítači.

„Celá rekonstrukce byla velmi náročná a já děkuji všem zúčastněným za její perfektní zvládnutí, především pracovnicím knihovny. Jsem rád, že se v letošním roce podařilo vyčlenit finance na tuto dlouho plánovanou úpravu prostor. Doufám, že v příštím roce dotáhneme obnovu do úplného konce, a tím se po několika desetiletích knihovna stane moderním kulturním zařízením,“ dodává ředitel MěKS Bořivoj Švéda.

Městskou knihovnu slavnostně odem­k­la bývalá vedoucí knihovny Li­bu­še Prosecká spolu se starostou měs­ta Tomášem Třetinou za účasti dalších představitelů města.

Týden knihoven se spoustou akcí

Pro všechny věkové skupiny jsme v rám­ci celorepublikového Týdne knihoven připravili bohatý program. Předpre­miéru otevření knihovny zažili návštěv­níci, kteří přišli v pondělí 30. září na besedu Jany Puchegger Chadalíkové Jak se píše kronika. Beseda byla připravena ve spolupráci s Tyflocentrem a měla haptický charakter. Následující den – slavnostní – došlo na  otevření knihovny, ve středu 2. října se žáci  I. a II. stupně základních škol zúčastnili čtení spojeného s motivačními hra­mi ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt. Pondělí 7. října probíhala Literární kavárna o J. V. Sládkovi, středu 9. října využili návštěvníci k zaregistrování, byl totiž  Den otevřených dveří. Beseda s brněnským spisovatelem Stanislavem Češkou Nejen o Vel­ké Moravě spojená s autogramiádou a s prodejem autorových knih měla velký ohlas, nejen dopoledne u žáků II. stupně a studentů gymnázia a střední odborné školy, ale i odpoledne u senio­rů v domě s pečovatelskou službou a večer u návštěvníků knihovny.

Martina Nováková

Foto Zuzana Klementová

Netradiční Týden knihoven v Jílovém u Prahy

Městská knihovna v Jílovém se i tento rok přidala k Týdnu knihoven, probíhajícím od 30. září do 6. října. Protože si vážíme našich čtenářů a stále usilujeme o nové, připravili jsme pro všech­ny pestrý program. Skalním fanouš-kům knihovny a milovníkům Jílového jsme díky spolupráci se Státním oblastním archivem představili nejstarší kroniku Jílového, ale i kroniky školní. Poděkování patří Dr. Pavlovi Buchtelemu, který nás, s patřičnou dávkou humoru, zasvětil do práce archiváře.

Po zajímavé přednášce se část knihovnicko-kulturního týmu přesunula do terénu a v průběhu noci připravila knihovnické překvapení pro široké spektrum občanů (a pro nás potencionálních čtenářů). Stovky vyřazených knih se ocitly na lavičkách, stromech, schodech…. Naplnili jsme jimi i dvě lodě, ze kterých ke čtení lákali Marilyn Monroe a Brad Pitt. Na autobusové zastávce vzniklo čtecí místo – křesílka a knihovnička zcela naplněná literaturou. Park u kostela se proměnil – díky nepřehlédnutelným transparentům – v přesvědčovací prostor, kdy hlavní myšlenkou byla podpora významu čtení knih.

V brzkých ranních hodinách vytvořila akademická malířka Dominika Čapková-Kurková před základní školou obrovskou sovu, jejíž části se skládaly i z dětských knih. Ty zmizely během 10 minut, ale sova zůstala ještě několik dní…

A ohlasy? I tento rok velmi pozitivní. Lidé byli neobvykle a laskavě vytrženi ze všedního pracovního dne. Knihy patří do života každého z nás, a nás potěšilo, že do večera nezbyla ani jedna z nabízených.

Knihovny jsou tu pro vás, vážení čtenáři!

Jana Koutníková

Foto archiv knihovny