Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

ALA glossary of library and information science / ed. by Michael Levine-Clark and Toni M. Carter. 4th ed. [Slovník knihovnické a informační vědy.] Chicago: American Library Association, 2013. viii, 280 s.

ISBN 978-0-8389-1111-2

Ka 39.550

Évaluer la bibliothèque / sous la direction de Valérie Alonzo et Pierre-Yves Renard. [Hodnocení knihov­ny.] Paris: Electre, 2012. 186 s. : il., grafy, tabulky. Bibliothèques.

ISBN 978-2-7654-1373-8

Kf 39.490

GRUSZKA, Zbigniew. Przeglad biblioteczny : mono­grafia. [Knihovnický přehled : monografie.] War­szawa: Wydawn. SBP, 2012. 291 s. : il., grafy, tabulky. Nauka, Dydaktyka, Praktyka.

Kdb 39.536

MELLING, Maxine and Margaret WEAVER, ed. Collaboration in libraries and learning environments. [Spolupráce vysokoškolských knihoven s vysoký­mi školami.] London: Facet, 2013. xx, 198 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-858-3

Tb 39.556

Wojciechowski, Jacek. O bibliotekach po mojemu. [O knihovnách jak je vidím já.] Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. 203 s.

ISBN 978-83-61464-50-1

Kr 39.538

Organizace knihovních fondů

MULLEN, Laura Bowering. Open access and its practical impact on the work of academic libraries : collection development, public services, and the library and information science literature. [Otev­řený přístup a jeho praktický dopad na práci akademických knihoven. Rozvoj fondu, veřejné služby a knihovnická a informační vědecká literatura.] Oxford: Chandos, 2010. xiii, 240 s. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-593-0

Oaagb 39.526

SMALLWOOD, Carol and Elaine WILLIAMS. Preserving local writers, genealogy, photographs, news­papers, and related materials. [Zachování místních spisovatelů, genealogie, fotografií, novin a souvisejících materiálů.] Lanham: Scarecrow Press, 2012. xi, 344 s.

ISBN 978-0-8108-8358-1

Olb 39.542

STEPHENS, Annabel K., ed. Public library collection development in the information age. [Rozvoj fondů veřejných knihoven v informačním věku.] Boca Raton: CRC Press, [2012?]. 211 s.

ISBN 978-0-7890-1336-1

Oa 39.562

Sítě knihoven

DUDLEY, Michael, ed. Public libraries and resilient cities. [Veřejné knihovny a neklidná města.] Chicago: American Library Association, 2013. xvi, 175 s. : il.

ISBN 978-0-8389-1136-5

Tee 39.507

FORTE, Eric and Michael R. OPPENHEIM, ed. The basic business library : core resources and services. 5th ed. [Základy ekonomické knihovny. Hlavní zdro­je a služby.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012. xi, 227 s.

ISBN 978-1-59884-611-9

Td 39.548

KHEL, Richard, Blanka VORLÍČKOVÁ, Romana HENYCHOVÁ. Osobní knihovna Jaroslava Ježka. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Pra­ze, 2012. 207 s., xvi s. obr. příl. : il., portréty, faksim., noty. Osobní knihovny.

ISBN 978-80-7080-840-5

Tp 39.532

Služby knihoven

EVANS, Christophe. Lectures et lecteurs à l’heure d’Internet : livre, presse, bibliothèques. [Čtení a čtenáři v době internetu : kniha, tisk, knihovny.] Paris: Electre, 2011. 255 s. : il., grafy, tabulky. Biblio­thèques.

ISBN 978-2-7654-1000-3

Sf 39.488

SCHULL, Diantha Dow. 50+ services : innovation in action. [Služby pro seniory : inovace v akci.] Chicago: American Library Association, 2013. xxvii, 335 s.

ISBN 978-0-8389-1119-8

Sbd 39.505

KNIHOVĚDA

BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih : od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012. 597 s. : il.

ISBN 978-80-7294-697-6

Xa 39.541

Kniga : issledovanija i materiály : sbornik 98–99. [Kniha : výzkumy a materiály. Sborník 98–99.] Moskva: Nauka, 2012. 231 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-5-02-037-549-9

Xa 39.566

Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2012 / redak­ce Milan Humplík. Praha: Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2012. 66 s. : il., portréty, faksim.

ISBN 978-80-904444-5-4

Xab 9.560/B

Připravila EVA MACKOVÁ