Hlavní obsah stránky

Internetový bulletin Mezi námi

Radek Liška liska@svkkl.cz

V roce 2009 jsme se v SVK v Kladně rozhodli vydávat internetový bulletin, v němž jsme chtěli zjednodušenou formou seznamovat menší knihov­ny s knihovnickou problematikou a zároveň je informovat, co se v knihovnictví děje. První dvě čísla ještě neměla ustálený název, který se teprve hledal ve spolupráci se všemi zájemci. Hned v prvním čísle byla zveřejněna výzva, zda by knihovníci posílali návrhy na název časopisu, a z nich byl nakonec vybrán název Mezi námi s podnázvem Malý bulletin knihoven Středočeského kraje.

Bulletin vychází jednou měsíčně, kromě prázdnin, kdy vydáváme dvojčíslo. Snažíme se, aby byl knihovníkům k dispozici vždy začátkem měsíce. Zájemci ho mohou nalézt na webových stránkách www.svkkl.cz v oddíle pro knihovny, a to ve formátech word a PDF.

Jak již bylo řečeno, časopis byl zpočátku zaměřen spíše na malé a menší knihovny, ale protože se setkal s poměrně příznivým ohlasem i mezi knihovnami středně velkými až většími, rozšířili jsme postupně pole působnosti i na ně. V prvních číslech jsme si vystačili se dvěma až čtyřmi stránkami, ale postupně se počet ustálil na šesti až devíti. Jedním z našich dílčích cílů bylo také to, aby nám knihovníci do tohoto pe­riodika posílali příspěvky o své činnosti a ukázali tak ostatním, co se u nich děje, a zároveň se tím i prezentovali před svými zřizovateli i uživateli. A v neposlední řadě, aby se stali i inspirací pro další knihovníky. Bohužel, přestože tyto příspěv­ky mohou mít formu i prosté zprávy, a mohou tedy být velmi stručné, naše očekávání se nesplnilo tak, jak bychom chtěli. Přesto se najdou knihovny, které rády své příspěvky v našem periodiku pravidelně zveřejňují. Jedná se však převážně o střední a větší knihovny.

Chceme, aby byl náš bulletin zajímavý a atraktivní pro většinu knihovníků, a tak zde jeho čtenáři mohou nalézt články věnované knihovnické problematice, dále např. zprávy z různých knihoven, zajímavá knihovnická výročí, rozhovory, citá­ty apod. Tyto příspěvky jsou doprovázeny fotografiemi, ilustracemi, různými odkazy a občas i kuchařskými recepty. Doufáme, že nám tato různorodost udrží stávající a eventuálně přiláká i nové čtenáře.