Hlavní obsah stránky

Karel Čapek ve Středočeském kraji

Radek Liška

Odbor Kooperace knihoven v SVK v Kladně se kromě knihoven snaží také spolupracovat i s jinými kulturními institucemi Středočeského kraje. Jednou z nich je Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, který připravil velmi zajímavé výstavy o tomto spisovateli – Život a doba spisovatele Karla ČapkaDo Anglie s Karlem Čapkem. Obě jsou dobře graficky zpracované a svým pojetím „vystavitelné“ prakticky všude. Jsou vyvedeny na plátnech, která se mohou zavěsit na přenosné stojany nebo pověsit na zeď. Věcné informace na těchto plátnech jsou zpracovány přístupnou, jednoduchou formou a přitom plní beze zbytku i funkci informační. Vhodné jsou zejména pro školní děti, které se zde dozví názornou a nenásilnou formou spoustu zajímavých informací, jež si tak snáze zapamatují. První zmiňovaná výstava představuje v časové i tematické posloupnosti osobnost Karla Čapka, a to v mnoha rovinách.

Druhá výstava je koncipována jako soubor barevných fotografií z Anglie, Walesu, Skotska a Irska, které jsou doplněny texty Karla Čapka a jeho ilustracemi. Podle ohlasů, které se k nám dostávají, můžeme konstatovat, že výstavy jsou vnímány většinou pozitivně a jako přínosné hlav­ně pro žáky základních škol.

A právě v realizaci těchto výstav tkví v současné době asi nejviditelnější spolupráce mezi Památníkem Karla Čapka a naší knihovnou. Výstavy jsou nám totiž Památníkem dlouhodobě zapůjčeny a my je zase půjčujeme dále knihovnám ve Středočeském kraji i mimo něj. Knihovny tak mají k dispozici zdarma velmi zdařilé výstavy, které nevyžadují ani tolik prostoru ani námahy při jejich instalaci, a které zájemcům z řad knihoven dovezeme a zase odvezeme. Výstavy jsou tudíž přístupné i malým knihovnám za předpokladu, že je mají kam umístit.

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka putuje po knihovnách již od roku 2009 a podle zájmu ještě minimálně letošní rok putovat bude. Výstava Do Anglie s Karlem Čapkem byla vytvořena později a knihovny ji pro svou výstavní činnost mají k dispozici od začátku roku 2011 a řadu zájemců máme i pro letošní a příští rok. Obě byly také představeny na Polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem.

K výstavám přibyla ještě jedna, která je tentokrát věnována Josefu Čapkovi, a představuje ucelený pohled na jeho život a dílo, a to jak literárního, tak výtvarného. Tuto výstavu budeme opět podle zájmu distribuovat do knihoven, zejména Středočeského kraje.

Podrobný popis výstav je též uveřejněn v tom­to čísle Čtenáře.

Foto archiv knihovny