Hlavní obsah stránky

Nabídka výstav Památníku Karla Čapka knihovnám

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka

Na dvaceti závěsných panelech (rozměr cca 120 x 80 cm) v časové i tematické posloupnosti se ná­vštěvník seznámí s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou. Vedle připomenutí autorova dramatického a prozaického díla známého a překládaného ve světě (R.U.R.Bílá nemocVálka s mloky…) je tu zpracována i jeho činnost novinářská, občanské postoje, přátelské a milostné vztahy, záliby…

Výstava je vytištěna v českém, anglickém a německém jazyce. Její součástí je i krátký umělecký filmový dokument (20 min.) s anglickými, německými, francouzskými a ruskými titulky. Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, grafické řešení Pavel Bosák.

Výstava úspěšně putuje od roku 2008 nejen po Čechách, ale i po dalších zemích celého světa.

Výstava Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel

Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Na 13 závěsných rolovatelných panelech o rozměrech 120 x 80 cm je dokumentována jeho tvorba literární i výtvarná a odvíjí se jeho životní příběh. Výstava zachycuje mládí, studia, první společné tvůrčí počátky s Karlem Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Je doplněna faktografií – soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích. Zpracována je v češtině, němčině, angličtině.

Výstava může být doplněna hodinovým filmovým uměleckým dokumentem Nekonečná pouť Josefa Čapka v češtině, s anglickými a německými titulky. Scénář výstavy vytvořil Památník Karla Čapka, grafické řešení Pavel Bosák.

Výstava Do Anglie s Karlem Čapkem

Jedná se o výstavu barevných fotografií z Anglie, Walesu, Skotska a Irska, doplněných texty Karla Čapka a jeho ilustracemi. Výstava dokládá úžasnou aktuálnost Čapkova díla Anglické listy, ukazuje přírodní i historické zajímavosti Velké Británie a Severního Irska. Je tvořena 12 rolovatelnými panely se závěsem.

Ke všem souborům panelů lze zapůjčit i mobilní stojany (pro knihovny, které nemají možnost zavěšení). Výstavy půjčujeme zdarma.

KONTAKT: Památník Karla Čapka, 262 02 Stará Huť 125, Tel.: 318 522 265

E-mail: pamatnik@capek-strz.czwww.capek-karel-pamatnik.cz