Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

stěhování většina lidí považuje za nutné zlo, kterému se však nedá občas vyhnout. Horší je, když je třeba tuto nelibou činnost opakovat několikrát za sebou v krátkém časovém rozmezí. To se pak nedivím, že se slabší povahy jenom při zmínce o balení dostávají do stavu mírného šílenství.

My s kolegyní v redakci o tom víme své, stěhování nás za posledních pět let potkalo třikrát a na adrese Klementina by nás to z důvo­du postupné rekonstrukce čekalo ještě několikrát. Proto se náš vydavatel - Středočeská vědecká knihovna v Kladně do řešení sídla redakce vložila, a vzala nás pod svou střechu.

Musím však přiznat, že takové balení má i očistnou stránku věci, přiměje zbavit se nashromážděných „důležitých“ zbytečností, kte­ré mají tendenci časem bobtnat a okupovat stále více prostoru a vázat více prachu. Změnit ten­to stav chce jen odvahu a rozhodnost! Odměnou je pak - jako v našem případě - převoz po­lo­vič­ního počtu „banánovek“ oproti prvnímu stěhování… Vřele doporučujeme!

Kromě příprav na zmíněnou akci jsme však pracovaly i na skladbě tohoto čísla Čtenáře, kte­ré, věříme, nenese její stopy. To však posoudíte sami, až se k vám v polovině září Čtenář dostane. Od upoutání vaší pozornosti k jednotlivým zařazeným materiálům jsem tentokrát upustila, mým úkolem bylo především vám - našim čtenářům, autorům a ob­chod­ním partnerům - sdělit novou adresu sídla redakce a některé nové kontakty.

Redakce a inzerce Čtenáře sídlí na adrese:

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Generála Klapálka 1641, 272 01Kladno

Tel.: 312 813 154 (Mgr. Lenka Šimková), Tel.: 312 813 138 (Olga Vašková)

E-mail: ctenar@svkkl.cz; ctenar.vaskova@svkkl.czredakcectenare@centrum.cz

Elektronická verze Čtenáře: http://ctenar.svkkl.cz 

Na setkání nad stránkami tohoto i dalších čísel Čtenáře se s vámi těší

OLGA VAŠKOVÁ