Hlavní obsah stránky

Letní knižní veletrh - poprvé v Ostravě

MONIKA ORAVOVÁ > oravova@svkos.cz

V červnu letošního roku měl v Ostravě premiéru nový knižní veletrh. Konal se na výstavišti Černá louka pod názvem Letní knižní veletrha s mottem Knihy nejen na dovolenou. Navštívilo jej zhruba 6000 lidí. Je to moc, či málo? Má nový veletrh šanci na úspěch a může být letošní první ročník začátkem nové tradice?

Vznik veletrhu

S myšlenkou na pořádání nového knižního veletrhu přišel na podzim roku 2010 ředitel ostravského výstaviště Černá louka Karel Burda. Mohl nabídnout vhodné prostory, které vyhovují akci tohoto typu, i zkušenosti s pořádáním větších veletrhů nadregionálního významu. Hledal však silného partnera, který by veletrh zaštítil po stránce odborné i z hlediska kontaktů na nakladatele a knihkupce. S nabídkou na spolupráci tak oslovil Markétu Hejkalovou, spisovatelku, překladatelku, nakladatelku a pře­devším ředitelku Podzimního knižního veletrhu.

Podzimní knižní veletrh je knihovníkům dob­ře známý, s úspěchem se každoročně koná v Havlíčkově Brodě. Proběhlo již dvacet ročníků, a tak i pro Markétu Hejkalovou osobně bylo výzvou a inspirací pustit se do pořádání něčeho nového. Lákadlem byla především vel­mi silná ostravská aglomerace s vysokým počtem obyvatel, a tedy i potenciálních návštěvníků veletrhu. Svou roli v rozhodování sehrál i vstřícný přístup ze strany výstaviště, které pro první ročník nabídlo vystavovatelům výhodnější pod­mínky.

Na začátku roku 2010 tak padlo definitivní rozhodnutí, že první ročník knižního veletrhu bude v Ostravě v červnu uspořádán, a to pod názvem Letní knižní veletrh. Všichni zainteresovaní přitom věřili, že nepůjde zároveň o ročník poslední…

Knihy a vystavovatelé

Historicky první Letní knižní veletrh se tedy uskutečnil v pátek 17. a v sobotu 18. června 2011 na výstavišti Černá louka v samotném centru Ostravy. Vzhledem k termínu konání bylo zvoleno v úvodu zmíněné motto Knihy nejen na dovolenou. Šlo však spíše o marketingové heslo, které nijak neomezovalo tematické rozpětí prodávaných knih. Byly zde nabízeny detektivní romány, romantické příběhy, sudo­ku, konverzační příručky, mapy, ale vedle nich i učebnice, odborná literatura či knihy pro děti.

Pro úspěch veletrhu bylo klíčové, zda se na něj jako na novou a nevyzkoušenou akci podaří přilákat nakladatele. Své knihy zde nakonec vystavovalo a prodávalo 107 nakladatelů z celé České republiky. Zastoupeny byly, jak už bylo uvedeno výše, všechny žánry - odborná literatura (např. Academia, Fraus, Karolinum, Ma­sa­rykova univerzita, Portál), beletrie (např. Argo, Druhé město, Host, Mladá fronta, MO­BA) i literatura pro děti (např. ANAGRAM, Fragment, Meander, STUDIO trnka, SUN). Prezentovány byly také audioknihy (např. Radioservis) či kulturní a literární periodika (např. Literární noviny).

Je ovšem nutno podotknout, že z 20 největších českých vydavatelů knih (podle počtu vydaných titulů v roce 2010, bez vysokých škol a ústředních státních institucí) jich na veletrhu chybělo 12 - mj. Grada, Computer Press či Egmont.

Významné zastoupení na veletrhu měla ostravská nakladatelství a další místní instituce. Z těch, která se zdejšímu regionu věnují i tematicky či autorsky, je možno zmínit nakladatelství Repronis (mj. vydání několika dílů Deníku Ostravaka), Littera Silesia (knihy slezské spisovatelky Evy Tvrdé) či Ostravské muzeum.

Vystavovatelé na veletrhu prezentovali (a pro­dávali) jednak své novinky, jednak také zbytky nákladů starších titulů. Šlo často o knihy, které již nejsou v běžném prodeji a které bylo na veletrhu možno zakoupit se zajímavou slevou.

Doprovodný program

Kořením každého knižního veletrhu je jeho doprovodný program. Také v Ostravě se po oba dny konaly různé akce určené jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost.

Přímo ve vstupní hale pavilonu A, kde se veletrh konal, vyrostlo improvizované Café Librex (ve spolupráci s ostravským Domem knihy Librex). Zde po celou dobu probíhal cyklus literárních setkání. Při besedách a autorských čteních se představilo více než 20 českých spisovatelů a spisovatelek (mj. Věra Nosková, Martin Reiner, Irena Dousková, Jiří Gruša, Jan Cimický, Karel Hvížďala, Barbara Nesvadbová a Eda Kriseová). Další tvůrci se pak na stáncích „svých“ nakladatelství zúčastnili auto­gramiád - největší zájem byl o podpis Tomia Okamury a Ladislava Špačka.

Pokud jde o odbornou veřejnost, zájem vzbu­dil především odborný seminář pro knihovníky S knihou nejsi nikdy sám, který byl zorganizován v prostorném kongresovém sále nad výstavní halou (více o této akci níže). Pro tiskaře byl uspořádán polygrafický seminář Tiskáren Havlíčkův Brod, knihkupci zase mohli navštívit prezentaci FastCentrik PEMIC o tom, jak snadno prodávat knihy přes internet.

Součástí veletrhu bylo i několik výstav - Vzdělávací a kulturní služby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, prezentace oboru Obalový a knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity, výstavy mapující historii 10 let Domu knihy Librex a 20 let PEMIC BOOKS a další.

Ostravská firma PEMIC BOOKS, jeden z nejvýznamnějších knižních distributorů na českém trhu, dvacetileté výročí své existence oslavila právě v průběhu veletrhu, a to velkolepou ZaHradní slavností v prostorách Slezskoos­travského hradu (několik minut chůze od výstaviště), na kterou byli vystavovatelé i další hosté pozváni na závěr prvního dne veletrhu.

Zapojení knihoven

Na organizaci prvního Letního knižního veletrhu se významnou měrou podílely i obě velké veřejné ostravské knihovny - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Knihovna města Ostravy, a to nejen po stránce propagační. Obě se staly oficiálním partnerem veletrhu a do příprav byly zapojeny už od samotných počátků (první jednání s Markétou Hejkalovou proběhla již v lednu 2011).

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostra­vě dokonce celý veletrh zahájila křtem své čerstvě vydané publikace Bibliografie okresu Ostrava-město. Poprvé tak veřejnosti představila unikátní dvousvazkové dílo, které obsahuje soupis více než 17 000 knih a článků pojednávajících o Ostravě od nejstarších dob do současnosti. Křest proběhl přímo ve výstavní hale u stánku knihovny a kmotrou byla Markéta Hejkalová.

Na tuto slavnostní akci pak plynule navázal seminář pro knihovníky S knihou nejsi nikdy sám, který byl zaměřen na různé podoby čtení v dnešní době. Hlavní referát s názvem Čtení v době digitální přednesl Jiří Trávníček, další příspěvky se pak věnovaly elektronickým knihám (Martin Vyleťal), audioknihám (Kateřina Konopásková), kampani Celé Česko čte dětem (Eva Katrušáková) či ochraně knih a vybavení knihoven (Lukáš Pajer). Seminář se těšil velké­mu zájmu knihovníků, ale i dalších návštěvní­ků veletrhu. Celkem se ho zúčastnilo 160 osob.

Knihovna města Ostravy zase připravila ve spolupráci s knihovnami z Českého Těšína, Opavy a Třince velký společný stánek, ve kterém nabízela po celé dva dny bohatý program především pro děti - kvizy, soutěže, tvůrčí díl­ny atd. Všichni návštěvníci mohli využít posezení v miničítárně či možnost předregistrace do knihovny. Stávající uživatelé Knihovny měs­ta Ostravy navíc po předložení platného čtenářského průkazu získali výraznou slevu na vstupném na veletrh.

Výhled do budoucna

Na Letní knižní veletrh v Ostravě našlo cestu přibližně šest tisícovek návštěvníků z řad čtenářské i odborné veřejnosti. Jak vyhodnotila jeho ředitelka Markéta Hejkalová, nejde o číslo závratné - především ve srovnání s tradičními akcemi jako Podzimní knižní veletrh (2010 - zhru­ba 16 000) či dokonce Svět knihy (2011 - asi 38 000 účastníků). Je si však (stejně jako většina vystavovatelů) vědoma, že nelze srovnávat nesrovnatelné a první Letní knižní veletrh je nutno vnímat především jako slibný začátek.

Ukázalo se, že potenciál k vytvoření tradice každoročních knižních veletrhů v Ostravě určitě existuje. Organizační i prostorové zázemí bylo naprosto dostačující, pro veletrh byla využita plocha více než 3000 m2, kterou lze v případě potřeby i navýšit. Drobné problémy se objevily snad jen s klimatizací ve výstavní hale.

Co říci závěrem? Nelze očekávat, že na Letní knižní veletrh budou proudit masy návštěvníků z celé republiky, ale jako regionální akce „přivážející“ do Moravskoslezského kraje zná­mé spisovatele a nabízející tisíce knih pod je­dnou střechou má v ostravské kulturní nabídce určitě své místo. To ostatně sami pořadatelé dokazují i tím, že již ohlásili druhý ročník ve­letrhu. Ten se bude konat na stejném místě a v po­dobném termínu - 15. a 16. června 2012. Jak organizátoři slibují, čtenáři se mohou těšit i na ještě bohatší doprovodný program, například na setkání s nejpopulárnějším českým spisovatelem Michalem Vieweghem. Doufejme, že veletrh přiláká i další vystavovatele včetně regionálních, a bude tak moci návštěvníkům nabídnout kromě setkání s významnými literárními osobnostmi i bohatší paletu publikací české knižní produkce.

Takže na shledanou v Ostravě v roce 2012 při druhém Letním knižním veletrhu.

Foto Jana Leparová