Hlavní obsah stránky

Regionální funkce v okrese Vsetín s dlouhou tradicí

HELENA GAJDUŠKOVÁ > hgajduskova@mvk.cz

Už v roce 1964 byl při tehdejší Okresní lidové knihovně zřízen metodický koutek, jehož cílem byla odborná pomoc knihovnám v celém okrese. Rok 1965 tedy znamenal počátek budování sítě střediskových knihoven. V roce 1979 - v době, kdy okres Vsetín patřil do Severomoravského kraje, bylo zavedeno v celém kraji, tedy i v okrese Vsetín, centrální řízení veřejných knihoven. Znamenalo to, že Okresní knihovna byla jediným právním subjektem, který zastřešoval knihovny v okrese - tj. finan­coval jak jejich provozní náklady, tak mzdové prostředky. Tato situace trvala až do roku 1997, kdy všechny knihovny byly převedeny pod obecní úřady. Knihovny Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou od té doby samostatnými právními subjekty. Ostatní knihovny jsou organizační složkou nebo oddělením obecního úřadu. Od roku 1998 do roku 2001 přispíval okresní úřad na nově zřízené středisko regionálních knihovnických služeb při MVK Vsetín, aby spolupráce a koordinace knihoven v okrese byla zachována. Poté byly re­gionální funkce zajišťová­ny z dotace z Ministerstva kultury České republiky a od roku 2005 jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje na základě smlouvy s tímto krajem a na základě pověření Krajskou knihovnou ve Zlíně. Kontinuita poskytování služeb knihovnám okresu tedy zů­stala s určitými proměnami od 60. let zachována.

Jaká je náplň střediska regionálních knihovnických služeb dnes? SRKS při Masarykově veřejné knihovně poskytuje v rámci okresu Vsetín odborné služby veřejným knihovnám a jejich zřizovatelům, obecním úřadům jednotlivých obcí. Cílem je zkvalitnění a rozšíření knihovnických služeb uživatelům. Služby jsou poskytovány především obecním knihovnám s dobrovolným knihovníkem. Některé vybrané služby (jako např. vzdělávání, poradenská činnost) jsou poskytovány i knihovnám s profesio­nálním knihovníkem. MVK Vsetín se ve svém re­gionu stará o 80 knihoven. Činnost střediska je zaměřena jednak na knihovnické služby (tj. správ­né zpracování knihovního fondu, dodržování knihov­ního zákona, zpracování statistik apod.) a jednak na pomoc při zpracování žádostí o dotace a zavádění nových informačních technologií. Zřizovatelům záleží i na moderním zpracování dat v knihovnách a za pomoci střediska regionálních knihovnických služeb mohou podat žádost na ministerstvo kultury, které vypisuje grantový program na získání knihovního programu. V současnosti je činnost více než poloviny knihoven našeho okresu automatizovaná.

Významnou a zřizovateli i knihovníky velmi ceněnou službou je poskytování tzv. výměnných souborů knihovnám okresu. Středisko tyto knihy nakoupí, rozdělí do souborů a dvakrát ročně dodá do jednotlivých knihoven. Knihovnám jsou soubory zapůjčeny vždy na dobu jednoho roku.

V rámci okresu knihovny spolupracují například i při pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Jako příklad dlouholeté spolupráce mohu uvést literární soutěž určenou pro děti 1. až 9. třídy ZŠ, pro kterou se zažil název O poklad strýca Juráša. Soutěž je součástí národního projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Knihovna ji vypisuje již po několik let pro celý okres, každý rok vždy s novým tématem. Díla, která uspějí v místních kolech, po­stupují do kola okresního, a na závěr jsou vyhodnoceni nejlepší autoři z celého kraje.

Tématem letošní soutěže bylo Klik! Už jsem tady! - čili všudypřítomné počítače, mobily, sociální sítě - tedy to, čím mladí lidé žijí. Při vyhlášení tématu jsme se u dětí setkali s rozporuplnými reakcemi - od nadšeného přijetí zajímavého tématu až k přík­rému odsudku - i některé děti mají již všudypřítomných počítačů „až po krk“.

Nicméně se do soutěže přihlásilo 456 dětí z celého okresu Vsetín (nejvíce prací bylo ze Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, ale vysoký počet prací přišel také ze Zubří, Karolinky nebo Valašské Polanky). Do okresního kola postoupilo 106 prací. Poezie byla zastoupena 58 pracemi a oblíbenou kategorií se stal také komiks, kam přispělo 18 autorů. Soutěžící byli rozděleni do pěti ka­te­gorií (1.-3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída a speciální kategorie). O jednu z prací, básničku o facebooku, jejíž autorkou je Kateřina Zbranková, čtrnáctiletá žákyně 9. A., se s vámi rádi podělíme.

Pomóóóc, jsem v síti!

Našla jsem si na facebooku/profil svojí kamarádky./ Má moc hezkou profil fotku,/ jak pózuje u zastávky./ Píše tady jasné znění,/ že má zájem o randění./ Doufá, že některý kluk/ dá jí pusu přes facebook…?

Našla jsem si na facebooku/ profil svého souseda./ Do dneška jsem netušila,/ že se jmenuje Ferda./ Má dokonce tři jména!/ Ferda Novák Parazit./ Přijde mi to trochu zvláštní,/ ale nechci urazit.

Našla jsem si na facebooku/ profil naší učitelky./ I když učí vážně skvěle,/ její image kazí fotky./ Na mnohých je totiž vidět,/ že nemá potřebu se stydět,/ jak před zraky internetu,/ tak i mnohých svých studentů.

Našla jsem si na facebooku/ profil svojí… cože? Mamky?/ I ona podlehla síti/ a taktéž už se všemi sdílí/ své pocity a nálady/ nebo fotky z Pálavy.

Hledala jsem na facebooku/ profil Péti Dvořáka./ Hledám, zkouším, ale po něm/ ani vidu ani slechu./ Příští den se Péti ptám, /proč ho v přátelích nemám./ Já facebook nemám, říká Péťa,/ nikdy mne to nezlákalo,/ nikdy mi to nechybělo.

Obdivuju jeho postoj,/ nenechal se polapit./ Dnes už každý nemá sílu/ před sítí se ubránit.