Hlavní obsah stránky

Nové interiéry místních knihoven

IVANA DROBNÍKOVÁ > ivana@knihkm.cz

Jedním z aktuálních témat pro knihovny je i jejich prostředí, interiér. Uplynulých deset let v mnoha neprofesionálních knihovnách Kroměřížska může­me z tohoto pohledu hodnotit pozitivně - jako období přeměny původních interiérů místních kniho­ven v příjemné a přitažlivé prostředí, ve kterém vedle půjčování dokumentů probíhá i řada aktivit pro veřejnost. Knihovna je místem společenského života obce.

Vzájemná a dobrá spolupráce profesionálních, neprofesionálních knihovníků a zřizovatelů knihoven je dobrým základem pro realizaci menších či rozsáhlejších úprav interiéru tak, aby odpoví-dal účelu a poskytovaným službám a zároveň i současným požadavkům přívětivého, estetického a funk­č­ního prostředí knihovny.

Obecní knihovna v KYSELOVICÍCH

V roce 2008 proběhla celková rekonstrukce inte­riéru knihovny, v první fázi byla položena nová podlahová krytina, zařízeno nové osvětlení a plynové topení. Veselá barva stěn rozjasnila celý prostor. Následující rok byla knihovna vybavena novým nábytkem, pohodlnými křesílky i nově řešeným pracovním místem knihovníka. Děti mají své čtenářské a odpočinkové zázemí v dětském kout­ku. Knihovna v Kyselovicích je příjemným místem, kde se děti i dospělí setkávají při nejrůznějších aktivitách - pohádkové Noci s Andersenem, besedách pro seniory, na kurzech PC - poznáváme internet, na zábavních odpolednech v knihovně, na kurzech kreativní tvorby, např. při výrobě vánočních ozdob a šperků z korálků či velikonočních dekorací, na setkáních nad kronikou obce. V roce 2009 byla knihovna nominována v soutěži Knihov­na roku.  

Obecní knihovna ve ZDISLAVICÍCH

V rámci dotačního programu - Regionální operační program Střední Morava - byla provedena celková rekonstrukce bývalé základní školy na Středisko volného času, kde nové prostory včetně nábytkového vybavení získala i obecní knihovna.  

Obecní knihovna ŽERANOVICE

V roce 2004 byla knihovna přestěhována do větších prostor, vymalována, položena byla nová podlaha a knihovna vybavena novým nábytkem. Uživatelům knihov­ny je k dispozici dostatek stu­dijních míst i pracovní místo u počítače, jehož vhodné umístění mimo nejživější zónu nabízí soukromí a klid při práci. Příjemně a teple působící barva zdí, světlý nábytek i zajímavé řešení regálů, dostatek světla, čisto - soulad prvků a barev vytváří přívětivé prostředí Obecní knihovny v Žeranovicích.

Foto archiv knihoven