Hlavní obsah stránky

Knihovník vítězí nad knihovnicemi

JANA DORŇÁKOVÁ > knihovna.klobouky@cmail.cz  

Pro 74 knihovnic a šest knihovníků obecních knihoven byla v roce 2010 uspořádána soutěž O nejlepší knihovnici/knihovníka v okrese Zlín. Na ocenění bylo navrženo celkem devět knihovnic a jeden knihovník.

Hodnotil se vzhled a prostředí knihovny, technická úprava knihovního fondu, speciální služby občanům a také statistické výsledky knihovnických činností za předcházející rok. Pětičlenná porota, složená ze zástupců krajské a městských knihoven, jednohlasně označila za vítěze muže. Miroslav Častulík je knihovníkem Místní knihovny ve Vlachově Lhotě, v obci, která se nachází nedaleko Valašských Klobouk, a kde žije 230 obyvatel. Nemají zde ani obchod, ale zato mají krásnou knihovnu s milým a ochotným knihovníkem, který tuto práci vykonává od roku 2005.

Od srpna 2010 knihovna sídlí v nových prostorách a knihovník se mimo jiné aktivně podílel i na její rekonstrukci. Prostorná místnost má nová okna, zateplený a snížený strop, novou podlahu, topení a osvětlení, je barevně vymalována, je zde hodně květin, obrázků a na oknech jsou muškáty. Byly pořízeny nové stoly a židle a nově byl zařízený dětský koutek. Malé děti si mohou hrát s hračkami na koberci a nechybí ani hry pro starší děti. V knihovně je kuchyňský koutek, ve kterém knihovník na přání uvaří čtenářům čaj. V případě zájmu také donese knihy starším a nemocným čtenářům domů.

Miroslav Častulík se aktivně zapojuje do života v obci, je mimo jiné místním zastupitelem. Mezi nejzajímavější akce, které organizuje či pomáhá organizovat, patří výtvarné dílny pro děti, progra­my k různým obdobím roku - pletení pomlázek či výroba draků, organizování Dne dětí, besedy se seniory (senioři mají v knihovně také svoji klubov­nu). Jeden den v týdnu je vyčleněn pro maminky s dětmi.

Knihovna má ve svém fondu 2240 knih, v roce 2010 do ní zavítalo 1344 návštěvníků a plní všech­ny sledované standardy VKIS. V knihovně jsou dvě místa s veřejně přístupným internetem, má on-line katalog knihovního fondu na webu a knihovník pravidelně aktualizuje webové stránky knihovny. 

Pokud vás zajímá, jak taková vzorná knihovna se vzorným knihovníkem vypadá, pak ji můžete vir­tuálně navštívit na http://www.knihovnavlachovalhota.wz.cz.

Foto Pavel Nášel