Hlavní obsah stránky

Gutenbergovy oslavy v Mohuči 2011

JAROSLAV VRCHOTKA

Každoroční oslavy knihtiskaře Jana Gutenberga mají letos zvláštní slavnostní ráz. Mezinárodní Gutenbergova společnost je jednou z nejvýznamnějších institucí, kte­rá podněcuje a podporuje bádání v oblasti knihtiskařství a knihovědy, podporuje slavné Gutenbergovo muzeum a stolici knihovědy na Gutenbergově univerzitě v Mohuči. V roce 2001 oslavila zasloužilá Gutenbergova společnost 100 let svého založení. Od roku 1926 vydává renomovanou ročenku Gutenberg - Jahrbuch, vědecké periodikum známé na celém světě. Je to rozsáhlé referenční dílo k výzkumu dějin knihy a písma.

Letošní Gutenbergovy oslavy probíhají pod mottem Sto deset let Gutenbergovy společnosti v Mohuči. Jejich první etapa byla součástí Svatojánských slavností, které připadaly na 24. až 26. června 2011. Velkou událostí bylo řádné veřejné členské zasedání a slavnostní shromáždění Mezinárodní Gutenbergovy spo­lečnosti v prostorách Gutenbergova muzea. Tam byla zahájena výstava 110 let Gutenbergovy společnosti pri­mátorem města Jensem Beutelem, který je zároveň prezidentem Gutenbergovy společnosti. Výstava dokumentuje dějiny Společnosti od Svatojánských slavností v roce 1900 a ideje jejího založení přes velmi cenné publikace a mezinárodně renomované nositele Gutenbergových cen až po stránky na Facebooku. Výstava se ohlíží na vrcholy zanícení pro Gutenbergovu činnost i významné osobnosti, které formovaly činnost Společnosti a rozvíjely ji. Věnuje pozornost i mnohostranným aktuálním projektům a plánům do budoucna. Po zahájení výstavy následovala prohlídka trvalé expozice muzea s výkladem jeho ředitelky Dr. Annetty Ludwigové. Součástí byla i ukázka odlití olověných literek v rámci příležitostné výstavy Jimmy Glückstadla z New Yorku. Proběhla také prezentace Gutenbergovy ročenky Gu­ten­berg - Jahrbuch 2011 a vyhlášení vítězného autora výtvarného zpracování ochranného obalu letošní ročen­ky. Slavnostní projev na zasedání přednesl ředitel Literárního domu v Hamburku Dr. Rainer Moritz na téma In Schönheit sterben? Ausser gewöhniche Buchhandlungen und ihre heutigen Markt chancen (Zemřít v krásnu? Mimořádná knihkupectví a jejich dnešní možnosti na trhu).

Gutenbergovy oslavy mají letos mimořádný ohlas nejen v oblasti odborné, ale i u širší veřejnosti svým programem a rozsahem. Gutenbergova společnost a muzeum pokračuje v akcích i na podzim v rámci Frankfurtského knižního veletrhu ve dnech 12.-16. říj­na 2011. V listopadu se bude prezentovat samostatným stánkem na Mohučském knižním veletrhu pod heslem Mohučský sběr - pozdní sběr a jiné kabinetní kousky.