Hlavní obsah stránky

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

Bořetín (114 obyv., okres Pelhřimov)

Chodba bořetínského obecního úřadu se mění k nepoznání. Olemovaly ji dřevěné regály, které se pomalu začínají plnit knihami. Chodba zanedlouho začne sloužit jako obecní knihovna. V regálech však chyběly knihy, v Bořetíně proto vyhlásili sbírku. Každý, kdo měl doma knihu, kterou chtěl do vznikající knihovny věnovat, mohl ji v určený den přinést na obecní úřad. Nasbíralo se přes tisíc knih.

(Třebíčský deník, 15. 6. 2011)

Havlíčkův Brod (23 836 obyv.)

Dvacátého června byl zprovozněn první bibliobox Krajské knihovny Vysočiny. Bibliobox umožňuje čtenářům vrátit vypůjčené knihy po celý den, třeba i o půlnoci. Čtenář vrátí knihy tak, že je do samoobslužného boxu vhodí. Bibliobox je umístěn před budovou knihovny.

(Havlíčkobrodský deník, 21. 6. 2011)

Horní Vltavice (401 obyv., okres Prachatice)

Veřejná obecní knihovna, která byla v Horní Vltavici založena ve čtyřicátých letech minulého století, původně sídlila v budově zdejší základní školy. Dnes je umístěna v prostorách školy mateřské. Čtenáři si zde mohou vybírat knihy nejenom ze stabilního zhruba třítisícového fondu, ale také z výměnných souborů prachatické městské knihovny. Všechny tituly jsou navíc uspořádané podle abecedy. Vnitřní prostory zdobí řada ocenění a uznání, které knihovna v minulosti získala, a to nejen za svou vzornou péči o své čtenáře.

(Prachatický deník, 29. 6. 2011)

Mičovice (343 obyv., okres Prachatice)

Knihovna v obci Mičovice navázala na činnost místní lidové knihovny, která zde působila už ve druhé polovině minulého století. Čtenáři mohou knihovnu navštěvovat po tři hodiny týdně. Výpůj­č­ní doba je každé úterý a sobotu. Pro přehlednost slouží nejen abecední řazení titulů, díky kte­rému tak čtenáři hledanou knihu naleznou ry­ch­­leji, ale také žánrové rozdělení fondu.

(Prachatický deník, 1. 6. 2011)

Ostrov (17 846 obyv., okres Karlovy Vary)

Palác princů, který je jednou z dominant historického jádra Ostrova, se dočkal významné rekonstrukce. Ta stála 63,5 milionů korun a většina z této částky byla financována z evropských dotací. Palác princů se po rekonstrukci stal sídlem Městské knihovny a zároveň polyfunkčním střediskem vzdělávání dětí a mládeže. Moderní knihovnický systém je doplněn počítačovou učebnou a dalším vzdělávacím zařízením.

(Karlovarský deník, 30. 6. 2011)

Písek (30 151 obyv.)

Městská knihovna připravuje ve svých prostorách pravidelné výstavy věnované z velké části amatérským tvůrcům. Tentokrát si návštěvníci na chod-bě prvního patra mohou prohlédnout obrázky od klientů sociálně terapeutických dílen. Právě jim byla určena soutěž Městské knihovny v Písku nazvaná Radost z cestování.

(Písecký deník, 15. 6. 2011)

Plasy (2679 obyv., okres Plzeň-sever)

Městská knihovna poprvé spustila letos v dubnu projekt pod názvem Do knihovny za knížkou, hračkou, vědou, písničkou. Princip projektu spočívá v tom, že rodiče dětem podepíší přihlášku a děti společně s paní učitelkou pak docházejí pravidelně jednou za měsíc do knihovny. Tam vrátí knížku, kterou mají měsíc půjčenou a vyberou si jinou. A pokaždé by tam na ně měl čekat nějaký zábavný program.

(Plzeňský deník jih, 16. 6. 2011)

Pustiměř (1685 obyv., okres Vyškov)

Už třetí ročník Pexesománie pořádá celý tento týden obecní knihovna v Pustiměři. Turnaje v pexesu budou vždy v otvírací době knihovny, tedy ve středu od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 hodin.

(Vyškovský deník, 14. 6. 2011)

Třebíč (37 930 obyv.)

Výpravu mezi piráty sedmi moří připravila pro děti ze školní družiny T. G. Masaryka městská knihovna. Program nazvaný podle několika pokračování známého filmu Piráti z Karibiku však nebude věnován pouze Jacku Sparrowovi. Připraveno je například povídání o bukanýrech. V programu nebude chybět ani patřičná literatura.

(Pelhřimovský deník, 6. 6. 2011)

Velký Borek (okres Mělník, 976 obyv.)

V úterý 21. června v 10 hodin se konala v první třídě borecké základní školy velká slavnost. Devět prvňáčků tam bylo pasováno na rytíře Řádu čtenářského. Nejprve museli dokázat, jak se během roku naučili číst, psát i počítat. Poté přišel do třídy rytíř v plné zbroji a začal jednotlivé děti ve jménu J. A. Komenského, B. Němcové a bratří Čapků pasovat na rytíře. Na závěr každý prvňáček dostal od obecního úřadu krásnou dětskou encyklopedii.

(Mělnický deník, 21. 6. 2011)

(Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z pravidelně aktualizované aplikace Adresy v České republice MV ČR - http://aplikace.mvcr.cz/adresa)

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ