Hlavní obsah stránky

Co není na internetu, neexistuje…

JIŘINA LAPČÍKOVÁ > lapca@knihovnabbb.cz

Tvrdí to mnozí. Celkem 78 měst a obcí okresu Uherské Hradiště má knihovnu, z toho 54 knihoven má „nějaké“ webové stránky, ať už na stránkách svého zřizovatele či vytvořené pomocí šablony webu pro malé knihovny. Úroveň těchto prezentací je leckdy kolísavá, ale co je prvořadé a podstatné, „webovky“ existují a fungují. Stále ovšem zůstává 23 obcí, které jako by nepovažovaly vlastní knihovnu za VLASTNÍ, přestože ji financují, ale o její existenci a službách na svých stránkách neinformují.

Správný knihovník však musí umět připomenout zřizovateli, že knihovna dosud existuje, že je jeho a že se s ní dokonce může pochlubit. Přemýšleli jsme, jak tento stav změnit a rozhodli jsme se vyhlásit soutěž O nejlepší webové stránky knihovny okresu Uherské Hradiště.

Po zralé úvaze byla soutěž rozdělena do dvou kategorií: pro profesionální a pro neprofesionální knihovny. V období od 1. února do 31. října 2010 se do soutěže mohla přihlásit jakákoli knihovna, kromě Knihovny BBB a Knihovny F. Kožíka v Uherském Brodě. Podmínky soutěže byly zaslány do všech knihoven, na obecní a městské úřady a vyvěšeny na našich webových stránkách.

Při tvorbě www stránek mohla být použita šab­lona webu pro malé knihovny. Přes naše velké očekávání, a přestože hlavním sponzorem soutěže byla firma Dat, s. r. o., a výherce čekala několika tisícová odměna ve formě poukázek na nákup knih, se do soutěže bohužel přihlásilo jen 12 knihoven v obou vyhlášených kategoriích. Webové stránky vyhodnotila odborná komise, která s údivem konstatovala lepší kvalitu stránek malých neprofesio­nálních knihoven, oproti knihovnám s profesionálním pracovníkem. Přes malý počet soutěžících nebylo rozhodování o vítězích vůbec jednoduché. Ale vyhráli vlastně všichni zúčastnění, i když poukázku na odběr knih pro svou knihovnu si odnesly jenom dvě nejlepší - knihovnice z Veletin a Ostrožské Nové Vsi.

Vyhlášení proběhlo na tradičním každoročním setkání starostů a knihovníků okresu Uherské Hradiště v novém Československém kulturním centru v Buchlovicích 23. listopadu 2010, v němž sídlí i nově zrekonstruovaná knihovna.

Vlastní soutěž měla ale ještě vedlejší efekt v tom, že hned několik knihoven následně představilo nové webové stránky, čímž počet knihoven s vlastní www prezentací opět vzrostl. A doufá­me, že se nám snad do konce letošního roku podaří přesvědčit ty nezúčastněné, že www stránky knihovny jsou pro ni stejně důležité jako knihy a „co není na netu, přece neexistuje!“

Foto archiv knihovny