Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

slunečné září, které se v době psaní tohoto sloupku chýlí ke konci, přineslo v našem obo­ru několik zajímavých akcí. Jednou z nich byla samozřejmě konference Knihovny současnos­ti 2011, která po mnoha letech změnila místo svého konaní a zavedla nás do Českých Budějovic. Kromě jiných myšlenek mně z tohoto setkání utkvěla v hlavě ta, která zazněla na jedné z přednášek druhého dne. Mgr. Štěpán­ka Žižková z Národní technické knihovny v Praze se ve své prezentaci zaměřila na téma koordinovaného přístupu k informačním zdro­jům, a při této příležitosti poznamenala, že některé informace o starších projektech, které se dané problematiky týkaly, bohužel nejsou nikde zaznamenány, což jí práci na přednášce velmi ztěžovalo. Závěrem potom vyzvala účastníky, ať publikují, publikují a publikují, protože i když se v dané chvíli může nějaký projekt jevit jako podružný, s odstupem času může být vše jinak a zaznamenání údajů o něm se do budoucna ukáže jako velmi důležité. To je i jeden z důvodů, proč se ve Čtenáři poměrně podrobně věnujeme tématu, které naleznete na jeho prvních stránkách.

Další postřeh jsem si přivezla z německého města Koblenz, kde jsme na setkání v partnerské knihovně prezentovali také náš časopis. Finanční částka, která je určena pro menší knihovny, je ve spolkové zemi Porýní-Falc roz­dělována podle bodů, které tyto knihovny získají na základě plnění daných kritérií. Zajímavá asociace s diskusí o pravidlech soutěže Městská knihovna roku, která nedávno probíhala v elektronické konferenci KNIHOVNA…

Ale zpět k říjnovému Čtenáři… Pokud vás zajímají čtenářské výzkumy, doporučuji k přečtení zejména rozhovor v tomto čísle. Nemoh­li jsme pominout ani krásné výročí Městské knihovny v Praze, v letošním roce slaví 120 let. A do třetice: v pravidelné rubrice o regionálních funkcích se tentokrát představuje Královéhradecký kraj, a to například velmi zajímavou regionální „abecedou“.

Hezké podzimní počtení přeje

LENKA ŠIMKOVÁ