Hlavní obsah stránky

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

Poznámky do diáře

  • Asociace knihoven vysokých škol pořádá ve dnech 1.-2. 11. 2011 konferenci Bibliotheca academica - Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2011, která se uskuteční v Českých Budějovicích. Hlavní téma letošního setkání je Knihovna jako nedílná součást univerzity. Registrace, program a další informace jsou zájemcům k dispozici na stránkách http://www.akvs.cz/aktivity/ba-cpvsk-2011/.
  • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již pátý ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 26. 11. 2011, tj. sobotu před první nedělí adventní. V předvánoční náladě, kdy si lidé najdou volný čas na sebe a své děti, je vhodné pozvat do knihoven rodiče a prarodiče s dětmi a připravit jim příjemně strávený den v knihovně a nabídnout jim s pomocí knihkupců či vydavatelů knihu jako vhodný dárek pod stromeček. Webové stránky projektu jsou http://www.dendetskeknihy.cz/.
  • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR zvou na 12. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011, která proběhne v termínu 30. 11.-1. 12. 2011 v Ná­rod­ním archivu v Praze. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Program a další informace viz http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/12.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2011.

Neušlo nám 

  • Litvínovská knihovna po měsících stěhování a usilovné práce opět zahájila svůj provoz. Nově zrekon­struované prostory a zbrusu nové akce nabídla sobě i svým návštěvníkům k 105. výročí svého založení. Pondělí 26. září 2011 bylo vyhrazeno pro litvínovské zastupitele a další důležité osoby, které se přímo či nepřímo podílely na rekonstrukci knihovny. Oficiální provoz knihovny byl zahájen v pondělí 3. října.