Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Milí čtenáři a čtenářky,

přibližně před půl měsícem, ve čtvrtek 29. dubna 2010, proběhl v Goethe-Institutu v Praze seminář Knihovny v Evropě - aktuální výzvy a jak na ně. Hlavní témata byla dvě: o lobbingu v německém prostředí i evropském kontextu přijela hovořit Barbara Lison, ředitelka Městské knihovny Brémy a mimo jiné i předsedkyně Skupiny expertů pro kulturu a informační společnost při spolku EBLIDA; o připravované Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2014 referoval Vít Richter. Podrobnější zprávu pro vás chystáme do dalšího čísla, přesto mi nedá nezmínit alespoň několik postřehů, které jsem si z přednášky B. Lison poznamenala velkými písmeny. Možná se vám budou zdát samozřejmé, ale myslím si, že opak je v praxi často pravdou.

Lobbování není žebrání, není to nic urážlivého. Nabídněte svým podporovatelům „směnný obchod“.

„Blýskejte“ se svými úspěchy, předkládejte zajímavá srovnání vašich výsledků.

Budujte pozitivní image, neproblematizujte zbytečně situace, buďte vidět, připravujte profesionální výstupy pro veřejnost.

Zvolte správný okamžik, místo a slova.

Z prezentace by se dalo určitě vyjmenovat ještě mnoho zajímavých bodů, ale jistě i vás samotné na základě vlastních zkušeností napadnou některé další. Tak snad už jen dvě zamyšlení na závěr: 93 % z toho, jak zapůsobíme na své okolí například i při lobbingu, má na svědomí už tzv. „první dojem“, pouze ze 7 % má vliv to, co říkáme :-), a nejlepší lobbista je spokojený zaměstnanec.

Tím se dostáváme i k aktuálnímu číslu Čtenáře, které tentokrát jako téma nabízí příspěvek o motivaci zaměstnanců knihoven. Pod titulkem Když se knihovna zeptáse skrývá zpráva o výzkumu Městské knihovny v Praze, který byl zaměřen na „odcházející“ čtenáře. Výzkumy mezi svými uživateli i lidmi, kteří do knihovny nechodí, pořádala v Březnu - měsíci čtenářů řada knihoven. Nejen o tom je ohlédnutí za tímto měsícem, které spolu s mozaikou Noci s Andersenem nabízíme.

Na novou rubriku ROVNÝ PŘÍSTUP jsme vás lákali už minule, proto mi nezbývá, než vám popřát příjemné čtení květnového Čtenáře.

LENKA ŠIMKOVÁ