Hlavní obsah stránky

Pilotní Březen - měsíc čtenářů

Roman Giebisch > Roman.Giebisch@nkp.cz  

Ve dnech 1. až 31. března 2010 se v celé České republice uskutečnil první ročník Března - měsíce čtenářů (BMČ). Tuto novou akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a připojilo se k ní na 370 knihoven. Pilotní projekt navázal na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let), které probíhaly vždy s významnou účastí knihoven.

Aktivity knihoven se ubíraly třemi směry. Prvním cílem bylo zmapovat situaci v oblasti reálného ne/čtenářství v ČR a zjistit, proč „k nám“ čtenáři nechodí.Průzkumy se měly obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou (a zjistit proč), nebo k osobám, které čtou, ale nechodí do knihovny (a také zjistit proč). Průzkumy měly přinést informace o tom, co čtenářům/neuživatelům v knihovně chybí, o procentu nečtenářů v populaci, eventuálně o možnostech toto číslo měnit. Průzkum čtenářů, kteří nechodí do knihoven, uspořádalo 158 knihoven z celkem 370 přihlášených. Knihovny se formou anket ptaly, proč lidé nechodí do knihovny, co tam čtenáři postrádají a jaké služby jim mohou nabídnout. V některých obcích probíhala anketa ve spolupráci s místní školou nebo na stránkách regionálního tisku.

Knihovna Moravské galerie v Brně zjišťovala, proč mladí lidé preferují virtuální návštěvy knihovny a komunikaci prostřednictvím komunitních sítí, například Facebooku. Mnoho knihoven nabídlo čtenářům, aby doporučili knihy, které postrádají ve své veřejné knihovně, a tyto knihy budou zakoupeny. Desítky knihoven využily Březen - měsíc čtenářů k získávání nových uživatelů formou odpuštění registračního poplatku, některé knihovny uspořádaly anketu o nejlepšího čtenáře, který dostal od knihovny dárek.

Městská knihovna Černošice zorganizovala knihovnickou tombolu pro mladé čtenáře, desítky knihoven vyzývaly dětské čtenáře, aby přivedli do knihovny své kamarády, a pořádaly různé akce pro děti. Městská knihovna a infocentrum Smržovka uspořádala průzkum spokojenosti nejen s českou, ale i zahraniční literaturou; spokojenost čtenářů s nabídkou periodik zkoumala například Městská knihovna PoličkaInformační centrum s knihovnou Střední školy teleinformatiky v Ostravě připravilo průzkum pro středoškoláky zaměřený na měnící se postoje a preference od knihy k zábavnému i odbornému časopisu v závislosti na sebevzdělávání, financích a nedostatku volného času. Obecní knihovna Kněžmost připravila na březen zajímavou nabídku - registrovaný čtenář měl možnost v tomto měsíci přivést do knihovny nečtenáře, kterému vysvětlí systém výpůjčky a nabídne k jejímu vyzkoušení svou registraci, oběma pak bude nabídnuta registrace na rok zdarma. Městská knihovna Lounyspolupracovala se studenty - dobrovolníky, kteří chodili po městě a oslovovali chodce. Nečtenářům kladli otázky „proč nechodí do knihovny, jakou by navrhli knihovně změnu“ atd.

Regionální knihovna Karviná nachystala dotazníky ke zjištění informačních potřeb uživatelů: Čteme-Nečteme? - dotazy pro registrované čtenáře i neregistrované návštěvníky Střediska knihovnických a informačních služeb Karviná-Rája Deset důvodů proč (ne)jsem čtenářem - dotazník pro malé i velké návštěvníky SKIS Karviná-Hranice. Informační oddělení připravilo anketu Zvukovka na přání, v níž zjišťovali, kterou audioknihu by si uživatelé rádi poslechli, další byla anketa Kdo vede v naučné literatuře - hledání nejžádanějšího autora naučné literatury z fondu Informačního oddělení atd. Originální název ankety Všechno, co jste kdy chtěli najít v knihovně, ale báli jste se zeptat zvolila Místní knihovna Lednice. Čtenáři vyplňovali dotazník v tištěné i elektronické podobě na téma, jaké autory, žánry, náměty i konkrétní tituly by chtěli mít k dispozici v knihovně. Odpovědi budou inspirací pro další nákupy knih. V současné době knihovny své ankety a průzkumy vyhodnocují, a pokud nám výsledky poskytnou, uveřejníme je na webových stránkách Svazu knihovníků a informačních pracovníků pod odkazem věnovaným Březnu - měsíci čtenářů 2010 http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm, kde mohou být inspirací pro činnost dalších knihoven.

Druhou aktivitou knihoven byl již třetí ročník akce na propagaci čtení s názvem Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“. SKIP chtěl po roce s Knihou mého srdce opět všem připomenout četbu a čtenářství. Propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ve společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně! Čtenými autory pro Týden čtení 2010 byli především K. H. Mácha a F. Hrubín, jejichž významná výročí narození si letos připomínáme. Do aktivního čtení se zapojilo 227 knihoven s různými formami propagace četby a knih. Děti četly seniorům a naopak, zdraví nemocným, pořádaly se soutěže v rychločtení, non-stop čtení, četlo se v netradičních místech a hodinách. Desítky knihoven se připojily k celostátní kampani Celé Česko čte dětem, v Městské knihovně Nová Včelnice se četlo na polštářích, hororové čtení v kupoli knihovny uspořádali v Knihovně BBB v Uherském Hradišti. V mnoha knihovnách četly babičky dětem, ale v Městské knihovně v Praze četla představitelka Babičkyv Národním divadle herečka Vlasta Chramostová.

Zajímavé akce připravila již tradičně Masarykova veřejná knihovna Vsetín: K. H. Mácha - interaktivní program pro 9. třídy ZŠ, Čtení sluší každémupro 1. stupeň ZŠ, Skládám básně, je mně krásně aneb hra na básníky - beseda pro 1. stupeň ZŠ, Čtu, čteš, čteme - společné čtení se studenty Masarykova gymnázia Vsetín, To si přečti - děti doporučují četbu dětem atd. Městská knihovna Sezemice zorganizovala pro mladé čtenáře půlnoční čtení na hřbitově s žáky šestých ročníků. Žáci četli své vlastní strašidelné příběhy. Většina knihoven propojila čtení s besedami o knihách a spisovatelích, promítaly se filmy natočené podle literárních předloh a malovaly se obrázky na motivy přečtených knih.

Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě četl populární herec Pavel Liška básně Evy Kotarbové. Některé knihovny se vrátily ještě k četbě knih, které se umístily na předních pozicích v loňské anketě Kniha mého srdce. V Knihovně Kroměřížska proběhl křest knihy regionální autorky Kláry Janečkové spolu s povídáním a autogramiádou. Další zajímavou akcí byly Lovy beze zbraní s Jaromírem Tomečkem - beseda pro žáky kroměřížských ZŠ na téma myslivost na jaře spojená se vzpomínkou na tohoto kroměřížského rodáka.

Desítky knihoven využily BMČ 2010 k propagaci portálů Kabinetu informačních studií a knihovnictví MU Brno -Bibliohelp http://www.bibliohelp.cz/ a Čtesyrád http://www.ctesyrad.cz/.

Městské knihovně Chodov četli knihovníci seniorům detektivky, zaměstnaným ženám se četlo v jistebnické knihovně. V Letovicích se pokusili překonat rekord v počtu dětí čtoucích nahlas během jednoho týdne. Desítky knihovníků četly v nemocnicích, hospicích, domovech mládeže a domovech pro seniory. Městská knihovna Český Těšín připravila Literární kavárnu nejen pro seniory - posezení u kávy s knihou, dále akci pro veřejnost Minuta smíchu = hodina života aneb přijďte si do knihovny prodloužit život - čtení a poslech audioknih a ještě Veselé předčítání nejen pro MŠMěstská knihovna Slavičín lákala celou rodinu na program Tátové, mámy, čtěte a malujte s námi - III. ročník setkání rodičů a předškoláčků v knihovně. Připraveno bylo také Čtení bez mučení - literární pásmo složené z úryvků oblíbených žánrů pro děti a mládež. Městská knihovna Znojmo opakovala svoji populární Noc s BoccaciemČtení sluší každému aneb z uzlíčku babičky knihovničky - čtení z knih Aloise Mikulky Lupiči a policajti a Dvanáct usmívajících se ježibab, nechyběla dopoledne pro školy Týden čtení - rychločtení, čapíčtení, jógočtení, pohodačtení.

V knihovnách se dále vyráběly knižní záložky, četlo se i v čekárně na nádraží, ve věži kostela a všichni se připravovali na Noc s Andersenem.

Třetím letošním cílem bylo představit nové aktivity knihoven. Městská knihovna v Praze prezentovala veřejnosti práci se čtečkami e-knih, stahování knih do mobilů a seznámení s jejich různými formáty. Desítky knihoven zavedly donášku knih domů pro seniory a handicapované čtenáře, zpřístupnily nové informační databáze, propagovaly nové audioknihy a další speciální dokumenty knihoven. Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách zahájila prodej vstupenek Ticketpro, Ticketportál, Ticket Art na koncerty, do divadel a na sportovní utkání. Městská knihovna Kutná Hora instalovala před budovu knihovny samoobslužný box Herbie - Vrať si svou knihu sám. Krajská vědecká knihovna v Liberci zavedla výpůjčky brýlí a deštníků.

Pouze 127 knihoven zaregistrovalo nové aktivity pro své uživatele, ale většinou se jednalo o dnes již běžné služby knihoven - např. spuštění on-line katalogu, zasílání informací čtenářům e-mailem, internetová školička apod. V oblasti zavádění nových služeb mají knihovny velké možnosti, pokud je ovšem nenecháme jiným organizacím, které nabízejí také vzdělávací a volnočasové aktivity. Uvidíme v příštím ročníku Března - měsíce čtenářů 2011.