Hlavní obsah stránky

BIBLIOWEB 2010

Výsledky 11. ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Ve dnech 1. 3. až 21. 3. 2010 hodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Eva Marvanová z Národní knihovny ČR v Praze a PhDr. Petr Škyřík z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně webové stránky 42 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o. p. s., se svými spolupracovníky.

Žádným až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, design, možnosti komunikace s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, on-line předregistrace, rezervace a prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita písemné koncepce webu a zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele. Za aktuálnost se mohlo získat 0 až 6 bodů, takže maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 66. Celkem tedy mohla knihovna docílit až 264 bodů.

Do soutěže se zapojila řada knihoven z malých obcí, proto byla opět vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 5000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však stále pokulhává za úrovní stránek větších knihoven. Podrobné hodnocení viz http://skip.nkp.cz/akcBweb10.htm.

• V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 000 obyvatel zvítězila Městská knihovna Litvínov http://www.knihovna-litvinov.cz/,na druhém místě se umístila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a na třetím Krajská knihovna Karlovy Vary.

• V kategorii knihoven v obcích od 5000 do 25 000 obyvatel bylo pořadí na prvních třech místech stejné jako loni: vítězství si odnesla Městská knihovna v České Třebové http://knihovna.ceska-trebova.cz/ před Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí.

• V kategorii knihoven v obcích do 5000 obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Jevíčko http://www.knihovna-jevicko.cz/, následovala Místní knihovna Strašice a Městská knihovna Nové Sedlo.

Celkové pořadí ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0. Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny Litvínov. Ty stejně jako stránky Městské knihovny v Ústí nad Orlicí jako jediné získaly maximum deset bodů a o pořadí proto rozhodl vyšší počet pomocných bodů.

Letos pošesté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. O „prsa“ zvítězila v této kategorii Městská knihovna a infocentrum Smržovka http://www.knihovnasmrzovka.webk.cz/ před Knihovnou U Mokřinky Mokré. Třetí byla Městská knihovna Česká Třebová.

Slavnostní předání cen BIBLIOWEB 2010 se uskutečnilo 12. 4. 2010 na konferenci ISSS 2010. Asociace krajů ČR věnovala vítězům ceny v hodnotě 40 000 Kč.

Vybráno z tiskové zprávy SKIP (12. 4. 2010)