Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Podpora čtení je nedílnou součástí práce knihoven od jejich počátků i v Holandsku. Řada propagačních aktivit byla zahájena již v 50. letech minulého století a je koordinována na celostátní úrovni. V 90. letech založili vydavatelé knih a veřejné knihovny Nadaci čtení, která měla přispět ke stimulaci regionálních aktivit určených na podporu knih a čtení. Umění čtení (http://www.kunstvanlezen.nl/) je název nového programu na propagaci čtení, který financuje státní správa a je určen veřejným knihovnám. Základní myšlenkou programu je co nejefektivnější nepřetržitá nabídka podpůrných aktivit, které se vztahují ke čtenářské gramotnosti. Projekt Bookstart se v Holandsku věnuje intenzivní činnosti v oblasti propagace knih pro rodiče s dětmi od jejich narození až do jednoho roku. Brzké setkání dítěte s knihami je v jeho prospěch a rodiče novorozených dětí obdrží pozvánku do knihovny, kde dostanou kufřík s knihou, DVD s filmem o čtení a hraní dítěte s knihou a také informace o všech službách knihovny. Projekt má velmi pozitivní výsledky, knihovny modernizují nejen své služby, ale i design interiéru, aby se přizpůsobily mladým lidem. Přicházejí do nich nejen malé děti, ale i jejich sourozenci a rodiče, kteří mají jeden čtenářský průkaz. Na celostátní úrovni jsou navržena loga projektu, kolekce baby-knih, tipy pro tvorbu dětských koutků v knihovnách, letáky pro rodiče a speciální webové stránky.

(Scandinavian Public Library Quarterly - No. 4/2009, s. 22-24)

Digitalizace knihoven a archivůje v Německu na vzestupu. Tento trend směruje k virtuální knihovně, která bude komplexně přístupná přes internet. Úspěšně byly dokončeny první projekty na digitalizaci orientálních rukopisů. V souvislosti s ní došlo k rekatalogizaci původních zdrojů a problematickou se ukázala arabská abeceda. Náročnou katalogizaci řeší projekt Papyrisprojekts na univerzitách v Halle, Jeně a Lipsku (http://papyri.uni-leipzig.de/content/below/start.xml) ve spolupráci s výpočetním střediskem v MyCoRe (www.mycore.de). Na problému se pracuje již od roku 2006, kdy bylo poprvé digitalizováno 55 arabských, perských a tureckých rukopisů z rozsáhlého fondu orientálních rukopisů Univerzitní knihovny v Lipsku. Katalogizace původních orientálních jazyků je řešena systémy umožňujícími přepis se všemi potřebnými speciálními znaky. Z výzkumů orientálních rukopisů německých historiků vyplývá, že muslimové, křesťané i židé měli stejné literární preference, pokud se netýkaly knihy náboženství. Zdá se, že světy různých vyznání nebyly tak odlišné, jak se často v náboženských zápasech jevily. Na univerzitě v Lipsku probíhají výzkumy původních rukopisů, které přinášejí nové materiální důkazy, které osvětlují hospodářské, sociální a kulturní zázemí dávných civilizací. Vzniká kulturní archiv arabsko-islámského učení s názvem Refaiya, který prezentuje tyto orientální poklady na webových stránkách (http://refaiya.dl.uni-leipzig.de/content/below/index.xml).

(Das magazine der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 2, Nr. 04/Dezember 2009, s. 256-259)

V loňském roce byl v Bavorské národní knihovně v Německu představen nový biografický portál (http://www.biographie-portal.eu/). Doména eunapovídá, že za tvorbou portálu stojí mezinárodní spolupráce organizací (Historická komise Bavorské akademie věd, Rakouská akademie věd, Švýcarská akademie humanitních a sociálních věd a další vědecké instituce). Knihovna na technickém zabezpečení tohoto portálu spolupracuje s NDB - (www.deutsche-biographie.de),s níž má dlouholeté zkušenosti. Tento životopisný portál v současné době nabízí více než 126 000 vědeckých biografií, z toho jich 70 000 poskytuje National Deutsche Biographie. Vyhledávání je přes formulář, kde lze uvést příjmení, jméno a profesní informace. Zájemce se dostane přímo k mnoha plným textům, přestože přípravné práce na tvorbě portálu začaly v letech 2005-2006. Vydavatelé v Rakousku a v Německu dali svůj souhlas s archivací plných textů dokumentů, které vydali. Problémy se zveřejněním všech textů přetrvávají, ale v součtu je 90 procent z dokumentovaných biografií volně k dispozici. Důležitým úkolem tohoto portálu je především jednoduchý a uživatelsky přívětivý přístup pro badatele. Portál by měl být chápán jako výchozí platforma pro otevření další mezinárodní spolupráce. Vědecké akademie připravují na rok 2010 odborné konference, kde budou ve spolupráci s mnoha odborníky hledat další možnosti využití inovativních informačních a komunikačních technologií ke zpřístupnění vědeckých poznatků.

(Bibliotheks Magazin - Nr. 1/ 2010, s. 66-69) 

Připravil ROMAN GIEBISCH