Hlavní obsah stránky

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

KARLE, Elizabeth M. : Hosting a Library Mystery : a programming guide. /Zprostředkování tajemství knihovny. Programovaný průvodce./ Chicago : American Library Association, 2009. - xiii, 102 s. : il.

Sb 37.950

Knižničná a informačná veda XXII : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského / zodpovedná red. Anna Čabrunová. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - 158 s. : il.

Ia 38.234

KOLESNIKOVA, Marina Nikolajevna : Menedžment bibliotečno-informacionnoj dejateľnosti : učebnik dlja vuzov. /Management knihovnicko-informační činnosti. Vysokoškolská učebnice./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2009. - 255 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI. vek ; vyp. 101)

Kf 37.897

MANGUEL, Alberto : Knihovna v noci / přeložila Olga Trávníčková. Brno: Host, 2009. - 302 , lii s. : il.

Kdb 38.216

Automatizace knihovnické a informační činnosti

Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. /Elektronická podoba knihovny./ Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, 2008. - 252 s. : il.

Ab 38.227

McCLURE, Charles R. - JAEGER, Paul T. : Public Libraries and Internet Service Roles : measuring and maximizing internet services. /Veřejné knihov-ny a úlohy internetových služeb. Měření a maximalizace internetových služeb./ Chicago : American Library Association, 2009. - vii, 112 s.

Teb 38.142 

Architektura knihoven

The Renaissance Library Calendar 2010 [grafika]. /Kalendář renesančních knihoven na rok 2010./ Torsvägen : ISIM, 2009. - 1 kalendář [28] s. : barev.

Aaaa 38.174

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové : Stavba roku 2009 : papírový model / autor modelu Ondřej Hejl ; text Vladimíra Buchtová. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2009. - [12] s., [14] l. : barev. il.

Aac 8.993/B

Organizace knihovních fondů

Bibliotečno-bibliografičeskaja klassifikacija : tablicy dlja detskich i škoľnych bibliotek / red. N. N. Golodnova. - 4-je izd. /Knihovnicko-bibliografické třídění. Tabulky pro dětské a školní knihovny./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2008. - 319 s.

Ofb 38.221

UNIMARC Manual : authorities format / ed. by Mirna Willer. - 3rd. ed. /Příručka UNIMARC : formát pro autority./ München : Saur, 2009. - 309 s. - (IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 38)

Odab 38.124

Sítě knihoven

LIŠKA, Radek - KÁDNEROVÁ, Jiřina - CUKROVÁ, Ladislava : Co možná nevíte o knihovnách Středočeského kraje. Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2009. - 104 s. : barev. il.

Tea 8.995/B

Masarykova univerzita : průvodce knihovnami. Brno : Masarykova univ., 2008. - 28 s. : il.

Tb 8.953/B

The Survey of Academic Libraries 2008-09. /Přehled vysokoškolských knihoven 2008-09./ New York : Primary Research Group, 2008. - 145 s.

Tb 37.811

Služby knihoven

Best Practices in Access Services / ed. by Lori L. Driscoll and W. Bede Mitchell. /Nejlepší zkušenosti se zpřístupňováním služeb./ London : Routledge, 2009. - viii, 381 s.

Sa 37.888

CUBAN, Sondra : Serving New Immigrant Communities in the Library. /Komunitní práce knihoven s novými imigranty./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xiv, 255 s.

Sbd 37.645

PEITRICK, Christian : Rationelle Lesetechniken : schneller lesen - mehr behalten. - 3., überarbeitete Aufl. /Racionální techniky čtení. Rychleji čísti - více získati./ Bad Honnef : Verlag Karl Heinrich Bock, 2008. - 239 s.

Sf 37.726

Survey of Library Services for Distance Learning Programs. /Průzkum knihovnických služeb pro programy dálkového studia./ New York : Primary Research Group, 2008. - 147 s.

V 37.913

Živé knihy : nechajme knihy rozprávať : každý iný - všetci rovní / Marcela Hajtmánková, Janette Maziniová. Bratislava : IUVENTA, 2008. - 24 s. : il.

Sbb 8.842/B

INFORMATIKA

BERESTOVA, Taťjana Fedorovna : Informacionnoje prostranstvo biblioteki : naučno-metodičeskoje posobije. /Informační prostředí knihovny. Vědecko-metodická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007. - 240 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 76)

Ie 8.761/B