Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Milí čtenáři, milé čtenářky,

ještě před prázdninami, 24. června 2010, proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové seminář nazvaný Knihovnický tisk. Re­dakce Čtenáře přijala pozvání k vystoupení na tomto setkání s velkou radostí a organizátorům akce tímto ještě jednou děkuje.

Jedním z důvodů, proč se redakce časopisů sešly, bylo připomenutí 20. výročí knihov­nického zpravodaje U nás. Dalším záměrem bylo zamyslet se nad úlohou oborového tisku v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě také výměna zkušeností. Nad posledním bodem možná mohli někteří účastníci zaváhat. Co vše vlastně prozradit z „vlastní kuchyně“? A nebu­de prostředí a atmosféra náhodou příliš konkurenční? Můj názor je, že každý ze zastoupených časopisů má přeci jen svá specifika, kte­rá byla jasně deklarována, a tak převážila hlavně inspirace, motivace a chuť k dalšímu setkání.

Moje slova může potvrdit rozhovor s Mgr. Pa­v­lem Hazukou, generálním ředitelem Národní knihovny ČR. Byl totiž připraven společně s „konkurenční“ redakcí Bulletinu SKIP. Vysvětlení, proč se tomu tak stalo, najdete o několik stránek dále. Zaměření otázek jsme zvolili vzhledem k názoru, že je potřeba informovat knihovnickou veřejnost o tom, co je nyní aktuální, a to je revitalizace Klementina a dostavba Centrálního depozitáře v Hostivaři.

Letní dvojčíslo se snažíme vždy připravit tak, aby obsahovalo opravdu „všehochuť“ témat. Dva po sobě následující příspěvky jsou proto zaměřeny na knihy jako umělecká díla, dále nabízíme první část materiálu o historii a vývoji antikvariátu v českých zemích či pohled na knihovnickou profesi v českém hraném filmu.

Nedávno zahájená rubrika Rovný přístup se tentokrát věnuje tvorbě přístupných webových stránek. Teoretickou část doplnily svými zkušenostmi dvě knihovny, které získa­ly oce­ně­ní v soutěži BIBLIOWEB v kategorii Blind Friendly Web.

Prostor pro nalákaní na obsah aktuálního čísla je tímto výčtem již téměř zaplněn, proto vám přeji příjemný zbytek léta a mnoho inspirace z cest, četby či kulturních zážitků, které období dovolených provázejí.

LENKA ŠIMKOVÁ