Hlavní obsah stránky

Poznámky do diáře - Neušlo nám

POZNÁMKY DO DIÁŘE

  • Setkání knihovníků obecních knihoven nazvané Co venkovské knihovny umějí a mo­hou VI. se uskuteční ve dnech 16.-18. 9. 2010 v Pavlovicích u Přerova (Olomoucký kraj). Seminář podporuje vzájemné poznávání, výměnu zkušeností, spolupráci a hledání nových forem činnosti knihoven v malých obcích. Přihlášku je nutné doručit do 20. 8. 2010. Podrobnější informace budou k dispozici na stránkách http://skip.nkp.cz/.
  • Seminář IVIG 2010 - Informační vzdělávání v teorii a praxi vzdělávacích institucí proběhne 23. 9. 2010 v aule Univerzity Karlovy, Praha 5-Jinonice. Program je věnován aktivitám podporujícím informační gramotnost na základních, středních a vysokých školách. Je určen knihovníkům i pedagogům všech typů škol, studentům a pracovníkům mimoškolních vzdělávacích institucí. Hlavním tématem v letošním roce budou nové technologie v informačním vzdělávání. Webové stránky semináře jsou http://www.ivig.cz/seminar.html.
  • Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Městská knihovna Antonína Marka Turnov (u příležitosti 190. výročí založení) zvou na Knihovnický happening 2010, jímž bude zahájen 14. ročník Týdne knihoven. Společné set­kání v Turnově je naplánováno na 1. 10. 2010 a jeho motto zní Knihovna pro všechny. Podrobné informace naleznou zájemci na adrese http://www.knihovna.turnov.cz/knihovnicky-happening-2010.php.

NEUŠLO NÁM

  • Národní knihovna ČR získala v květnu letošního roku podporu z IOP pro projekt Národní digitální knihovna v celkové výši 255 milionů korun. Projekt je dále spolufinancován z rozpočtu MK ČR částkou 45 milionů korun. Jeho cílem je vybudování technické infrastruktury, zahájení masové digitalizace bohemikálních knihovních dokumentů, uživatelsky vhodné zpřístupnění těchto dokumentů a zajištění jejich bezpečného uložení. Do roku 2014 bude v rámci projektu zpřístupněno 33 milionů stran digitalizovaných dokumentů. Součástí projektu je také archivace obsahu českého internetu (cca 174 TB).