Hlavní obsah stránky

CENA KNIHOVNA ROKU 2010

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2010, a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení

CENA KNIHOVNA ROKU 2010

se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Uděluje se v kategoriích základní knihovna a významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na adresu Ministerstva kultury ČR do 5. srpna 2010.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách http://www.nkp.cz:80/o_knihovnach/KnRoku/2010/index.htm.