Hlavní obsah stránky

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

Dotaz: Máte nějaké zkušenosti s „ostrovním“ knihovnictvím v severských zemích?

Odpověď: Minulý měsíc jsem měla sérii workshopů ve Finsku, a to ve švédštině, protože ta je ve Finsku druhým oficiálním jazykem. Mnoho účastníků přijelo z Ålandských ostrovů, kde je situace ještě zajímavější, protože tam se finsky nemluví vůbec a všechny školy a knihovny jsou pouze švédské, přestože obyvatelé jsou občané Finska.

Åland má 28 000 obyvatel, kteří bydlí na 60 různých ostrovech, a je rozdělen na 16 komun/obcí. Největší město je Mariehamn s 11 000 obyvateli. Ålandská kultura byla ovlivněna jak Ruskem, tak i Švédskem a Finskem. Åland má samosprávu, svou vlajku, poštovní známky, vládu, vlastní volby a politické strany. Jeho obyvatelé žijí z cestovního ruchu a lodní dopravy do Švédska, Finska a Estonska, z výroby piva a pěstování jablek. Největším exportním artiklem jsou bramborové lupínky. Na Tjudö můžete ochutnat silnější alkohol, jako je Ålvados (varianta ålandského Calvadosu), Kobba Libre (rum z cukrové řepy) a rum z višní.

Na severním Ålandu je nádherná, nedotčená příroda s nejvyšším vrcholem Orrdalsklint (129 m nad mořem). Stojí za to na něj vylézt, je tam překrásný výhled a mořský vánek. Objevíte také jeskyně, starobylé osady a velmi dobrá turistická zařízení.

Na Ålandu je 16 obecních knihoven a 26 speciálních knihoven a archivů. Společný knihovnický systém je pojmenován Katrinapodle románu ålandské autorky Sally Salminen. Administrace systému sídlí v Mariehamnu. Katrina je financována ze zdrojů Ålandského společenství a knihovny za služby systému platí. Katrina je také název pro jednotnou informační bránu pro celý Åland.

Uživatelé si mohou vybrat, jakým způsobem chtějí komunikovat s knihovnami - jak prodlužovat a rezervovat výpůjčky, dostávat upozornění na krátící se dobu výpůjčky, získávat informace o nových knihách apod. Mohou zvolit SMS, e-mail, poštu nebo telefon. Městská knihovna v Mariehamnu je zodpovědná za meziknihovní výpůjčky na celém Ålandu a používá také finské meziknihovní služby. Pomáhá s technickými problémy a organizuje interní školení. Knihovní průkaz je jednotný a platí ve všech knihovnách na Ålandu. Více informací lze najít na webových stránkách Knihovny města Mariehamn http://www.bibliotek.ax.

Nyní nabízím bližší pohled na menší městskou knihovnu v Jomale (http://www.jomalabok.ax), kde pracuje knihovnice Nina Westeback. Jomalská komuna má 4000 obyvatel, knihovna zde byla založena v roce 1925 jako výpůjční zařízení pro chudé děti. Později převzaly vedení knihovny různá sdružení, jako je například Sdružení pěstitelů nebo Vlastivědný spolek. Po spolcích převzal vedení místní výrobce mléka a mléčných výrobků a vedl knihovnu zároveň s mlékárnou.

Od roku 1975 sídlí knihovna ve Vikingské škole v Jomale. V roce 2008 byla rozšířena a má nyní dvě nová oddělení - pro časopisy a samostatné dětské oddělení. Knihovna je kombinovaná jako školní a lidová. Školní knihovnu navštěvuje pravidelně 800 žáků ze všech okolních škol. Je otevřena každý den od 9 do 14 hodin. Jomalská knihovna má přibližně 1300 uživatelů. Fond knihovny obsahuje 26 424 knih. Počet výpůjček dosáhl v roce 2009 čísla 47 806.

Knihovna organizuje spoustu různých akcí, soutěží a vítá spolupráci prakticky se všemi místními obyvateli. „V ostrovní říši má knihovna ještě větší kulturní a informační poslání než na pevnině“, říká Nina Westeback při prezentacích knihovny a knihovnictví na Ålandu; a posílá mnoho pozdravů českým knihovníkům.