Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je pravda, že s menší parádou než 9. 9. 2009, když se slavnostně otevírala, ale ve stejný den letos si Národní technická knihovna připomněla první rok své existence. Dá se říci, že se opět potvrdila knihovnická zkušenost, že totiž zájem veřejnosti o novou nebo zrekonstruovanou knihovnu po otevření skokově naroste. V tomto konkrétním případě prošlo branami NTK více než 300 000 zákazníků a uplynulých dvanáct měsíců prověřilo jak budovu samotnou, tak i služby, které knihovna poskytuje. Zvýšil se počet registrovaných čtenářů - ze 7144 na 12 961 (od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010), stejně tak narostl i počet absenčních výpůj-ček a více než šestinásobně počet rešerší… Anketa, v níž si knihovna zjišťovala spokojenost svých zákazníků se službami, skladbou fondu, s volným výběrem, s přístupem personálu atd., dopadla velmi dobře. Letos přibývají nové služby, které ještě více vycházejí vstříc uživatelům NTK. Přejme si tedy i za ně, aby se každého příštího 9. 9., kdy knihovna plánuje malé ohlédnutí za uplynulým obdobím, bylo čím chlubit. Především však chce k tomuto datu pořádat odborné konference nebo semináře, které by reflektovaly nové trendy v knihovnickém oboru a informačních technologiích.

Měsíc září je pro knihovníky obzvlášť bohatý na významné akce a konference. Zmiňuji to především proto, že se kvůli výrobnímu harmonogramu Čtenáře budeme věnovat tématům postihujícím toto dění až v následujících číslech.

Věřím však, že si i přesto ve Čtenáři, který se k vám právě dostává, najdete pro sebe něco zajímavého. Dovolím si upozornit na článek, který zevrubně hodnotí výsledky výkonů a působení regionálních funkcí v knihovnách v roce 2009, ale v zásadních ukazatelích přináší i srovnání s předchozími roky. Je to vlastně otevírající materiál, na který by měly v dalších číslech navázat příspěvky z jednotlivých krajů, v nichž by autoři přiblížili, jak si u nich s regionálními funkcemi poradili.

Přeji vám všem příjemný barevný podzim.

OLGA VAŠKOVÁ