Hlavní obsah stránky

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku

SPOLEČNÉ OTÁZKY:

1. Můj vztah k venkovu… 

2. Jak má (podle mého názoru a mých zkušeností) vypadat „správná venkovská knihovna“ - co tam nesmí chybět?

3. Mé zkušenosti se soutěží Vesnice roku - co se mi líbí, co mne inspiruje a co mi naopak vadí či dokonce chybí?

Jméno:EVA PEPRNÍČKOVÁ

Profese (funkce): knihovnice

Knihovna: Krajská knihovna Františka Bartoše

Kraj: Zlínský

Jak dlouho působím ve funk­ci komisaře: deset let

1. Narodila jsem se ve městě, ale k venkovu mám blízký vztah, protože na venkov jsem jezdila celé dětství na prázdniny a v dospělosti i na dovolenou k příbuzným. S venkovem jsem byla spjata i pracovně jako metodička.

2. Venkovská knihovnamá býtpříjemným, esteticky působícím prostorem, vstřícným k návštěvníkům, čistým a dostatečně prosvětleným. Knihovní fond by měl mít vyrovnanou skladbu a musí být aktuální. Venkovská knihovna by měla mít dostatek místa pro setkávání obyvatel obce a pořádání akcí pro veřejnost. Ve správné venkovské knihovně nesmí chybět výrazná osobnost aktivního knihovníka, který má o svou práci zájem, dokáže prosadit knihovnu jako nepostradatelnou součást společenského a kulturního života obce a profesně zajistí poskytování knihovnických služeb.

3. Celou dobu ve funkci komisaře sleduji u většiny přihlášených obcí do soutěže Vesnice roku velkou snahu o rozvoj obcí, o zvýšení kvality života na venkově a podporu sounáležitosti obyvatel. Ten zájem, úsilí a energie něco zlepšit, nenechat se odradit nepříznivými podmínkami a těžkostmi jsou pro mě inspirativní. Líbí se mi, že po deseti letech, kdy se hodnotí péče obce o knihovnu a její činnost v rámci soutěže Vesnice roku, získávají knihovny důležité místo v životě obcí i z pohledu starostů a případně i zastupitelstev, nejen tedy ze strany návštěvníků. Tato změna často vede k lepší fi­nanč­ní podpoře činnosti knihovny.

Jméno:MARIE ŠEDÁ

Profese (funkce): knihovník - krajský metodik

Knihovna: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.

Kraj: Moravskoslezský

Jak dlouho působím ve funkci komisaře: dva roky

1. Jsem krajský metodik a v našem kraji žiji celý život. Začínala jsem ve veřejné knihovně, a od té nejmenší (200 obyvatel) jsem prošla střediskovou knihovnou (3000 obyvatel, devět poboček), na chvíli zakotvila v muzejní knihovně, poté v knihov­ně okresního města a nyní jsem v knihovně krajské. Spjatá jsem s venkovem svým místem narození, životem, svou prací…

2. Viděla bych to na lehčí otázku, ale budiž - vesnická, venkovská knihovna (nemám ráda kategorie) je ta, kde to žije, kde knihovnice není jen inventář, ale která ví, umí a zná… a nejen knihovnickou profesi. Ví, co lidé potřebují, co je trápí, umí naslouchat, poradit i pomoci, umí být svá a má chuť stále něco podnikat - pro své čtenáře i nečtenáře, pro děti i dospělé, vidí za obzor a ví, že na světě není jen její knihovna - umí se učit a své znalosti použít. A umí se (nejen) na „své“ lidi usmívat… 

A jak má vypadat knihovna? Určitě jinak, než jak to mívají lidé občas ve svých představách, tedy měl by to být prostor, kde se lidé cítí dobře, a není důležité, kolik má metrů čtverečních a jak starý má nábytek. Mělo by tam být vše, co čtenář/návštěvník/uživatel potřebuje. Jednoznačný recept nemám, ale vím, že jsou knihovny, kde je to správ­né „teplo“.

Vím, a víme to všichni, že dobrou knihovnu dělá dobrý knihovník.

3. Jsem ráda, že soutěž existuje. Sice jsem ohled­ně délky svého působení v komisi mladá J, ale cením si toho, že knihovna je prvek, který podléhá hodnocení. To jednoznačně. Nejednoznačně ale působí v našem kraji to, že za oceněnou knihovnu nedostane obec žádnou finanční cenu. Tedy je to tak trochu demotivující - demoralizující? A také jsem se při pročítání informací o obcích musela velmi bedlivě dívat, jestli si vůbec vzpomínají, že knihovnu mají… A někde se i upomínat, že tu knihovnu SKUTEČNĚ ale OPRAVDU SKUTEČNĚ musím vidět… A počkat si na klíče... A nechat se odvést mimo krásně zrenovovanou budovu úřadu. Nedivila jsem se ničemu, úroveň knihoven je stále různá, ale bylo mi líto, že někdy ani sama knihovnice (ba i knihovník!) neměla informaci, že komise přijede do knihovny.

Ale určitě se to lepší… A za ty pouhé dva roky se mi daří do knihoven vodit i komisi, která se také ráda podívá a může porovnávat… třeba tu právě navštívenou knihovnu s tou jejich. I to je inspira-ce, motiv a důvod, proč mít v soutěži Vesnice roku knihovny.

Anketu připravila DANIELA WIMMEROVÁ > Wimmerova.D@seznam.cz  

Foto archiv respondentů