Hlavní obsah stránky

ROVNÝ PŘÍSTUP: Půjčovna hraček ve Středisku pomoci ohroženým dětem ROSA v Kladně

Text  a foto PAVLA VLKOVÁ > Pavla.Vlkova@spod.cz  

Středisko ROSA je občanské sdružení, které poskytuje psychologickou a pedagogickou podporu rodinám s dětmi - zvláště tam, kde je rodina určitým způsobem znevýhodněna (zdravotní, sociální, etnický hendikep, narušené rodinné vztahy). Sdružení uspořádalo na počátku letošního roku ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně výstavu Středisko ROSA ve fotografii. Výstava zahrnovala nejen fotografie z jednotlivých aktivit sdružení, ale také ukázky hraček z fondu půjčovny hraček a speciálních pomůcek. Ukázalo se, že v náplni práce knihovny a Střediska ROSA jsou i podobné aktivity - sdružení provozuje již od roku 2003 zmíněnou půjčovnu hraček a speciálních pomůcek pro děti - zejména se zdravotním hendikepem a jinými speciálními potřebami. Tehdy se zrodil záměr informovat o půjčovně v časopise Čtenář.

Ředitelka Střediska ROSA Mgr. Hana Šteklová se nechala inspirovat studijní návštěvou Dánska a zpracovala v roce 2002 projekt vybudování tzv. „hračkotéky“ - půjčovny hraček a pomůcek pro klienty zařízení. Projekt byl úspěšný v dotačním řízení Nadace O2 (tehdy ještě s názvem Nadace Eurotel), na jeho realizaci získalo Středisko ROSA první grant ve výši 300 000 Kč. Od té doby je půjčovna v provozu a je průběžně doplňována.

Při záměru vybudovat tuto půjčovnu jsme vycházeli z toho, že děti rozvíjejí své schopnosti převážně formou hry - vhodný výběr hraček a stimulačních pomůcek tak napomáhá jejich rozvoji. U dětí se zdravotním postižením nebo jinými speciálními potřebami je výběr pomůcek velmi náročný, musí plnit ještě další speciální funkce vzhledem k druhu hendikepu dětí. Na rodiče je kladen velký nárok - mají vybrat správnou hračku, stimulační pomůcku. Navíc většinu těchto pomůcek nejde pořídit v běžné obchodní síti. Další překážkou pro výběr může být finanční náročnost pořízení hraček a pomůcek.

Půjčovna slouží zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením, ale vypůjčit si hračku pro své děti mohou i rodiče, kteří navštěvují naše rodičovské centrum pro rodiny s dětmi na rodičovské dovolené. Využívat ji mohou také odborníci ze zařízení pro děti v našem regionu - školky, školy, další partnerská zařízení.

V rámci půjčování nabízí Středisko ROSA poradenské služby speciálního pedagoga při výběru optimální pomůcky či hračky pro konkrétní dítě. Pedagogický pracovník našeho zařízení se znalostí konkrétního dítěte může kvalifikovaně poradit při výběru hračky, pomůcky pro získání a procvičování dovedností, schopností dítěte, jeho paměti, pozornosti, vůle. Stále více se přesvědčujeme o důležitosti této poradenské funkce.

Klienti si mohou vybírat pomůcky a hračky podle obrázkového katalogu. Ten má sešitovou formu, každá hračka je popsána na samostatném listu s uvedením barevné fotografie, základního popisu, oblastí, které u dětí nejvíce rozvíjí, věkového urče­ní, signatury a ceny. Půjčovné je odstupňováno podle ceny hračky, zpoplatněna je také roční registrace klientů. Je třeba říci, že tyto poplatky jsou symbolické a jsou pouze nepatrným zlomkem nákladů na budování fondu.

V současnosti mají naši klienti možnost vybírat z více než 600 hraček a pomůcek. Půjčovna je přístupná denně v době aktivit pro jednotlivé typy klientů. Po individuální domluvě lze určit i jinou dobu výpůjčky. Rodičům nabízíme také možnost hračky si zamluvit. O půjčovnu je z řad klientů velký zájem. Je využívána zejména v rámci programu pro rodiny s dětmi se zdravotním hendikepem, ale stala se vyhledávanou službou i v rámci ostatních programů Střediska ROSA.