Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Na ruském knižním trhu se stale častěji objevují velice kvalitní a nákladné faksimilie starých ruských tisků, které jsou přesnými kopiemi originálů, od nichž jsou jen těžko rozeznatelné. Díky na­kladatelství Akteon získala Bavorská státní knihov­na drahou faksimilii ruské kroniky svě­ta ze 16. století - Licevoj Letopisnyj Svod. Tato středověká monumentální kronika vychází z byzantské tradice a počíná v biblických časech stvořením světa. Jejím zadavatelem byl car Ivan Hroz­ný (1530-1584), který je považován za nej­schop­něj­šího a nejvzdělanějšího ruského panovní-ka. Kronika má 10 000 ručně psaných stran, které obsahují 17 000 velice cenných miniatur. Obdobné doklady slavné ruské historie nejsou v knihovnách běžně dostupné a v Bavorské státní knihovně je ruská kronika umístěna jen díky osobnímu daru ředitele vydavatelství Akteon Charisi Mustafinovi. Projekt faksimilií financuje farmaceutická společnost Protek, snažící se uchránit nejvzácnější památky ruských knihoven, které jsou ohroženy živelnými pohromami a často jsou také vykrádány. Bavorská státní knihovna je jednou z největších knihoven v Evropě, která se zaměřuje především na dějiny východní Evropy. Vzácnou ruskou faksimilii ocení všichni vědci, kteří chtějí zkoumat knižní umění středověkého Ruska.

(Bibliotheks Magazin - No. 2/2010, s. 46-51)

Martinské literární jaro, které organizuje Slovenská národní knihovna ve spolupráci s městem Martin a dalšími partnery, je akce, která se na původní literární tvorbu a knižní kulturu dívá moderně, atraktivně a s mezinárodním přesahem. Již 10. ročník MLJ se uskutečnil ve dnech 18.-21. 5. 2010 a byl věnovaný kulatému výročí vzniku Slovenské národní knihovny. Letošní nabídka programů byla výjimečně bohatá a různorodá, plna skutečných osobností. V prostorách Slovenského národního literárního muzea proběhla vědecká konference věnovaná přednímu knihovníkovi, archiváři, historikovi a hudebníkovi Antonovi Augustínovi Baníkovi, od jehož narození uplynulo 110 let. Studenti Gymnázia J. C. Hronského ve Vrútkách se setkali s humoristou z Abramovej Rasťom Piškom. V prostorách Biblické školy se uskutečnil program Čtyřnohá vránaaneb dobrou literaturu je možné nejen číst, ale i poslouchat, který přivezl z Prahy Boris Kršňák. V Slovenském komorním divadle byla uvedena dramatizace románu Petra Šuleja - Históriav podání předních herců slovenských divadel. Součástí MLJ byl i odborný seminář k hledání vlastních předků, tvorbě rodokmenů, spojený s vyhodnocením soutěže Nejlepší genealogické práce na Slovensku (více na http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/slovak.htm).

(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc - roč. 18, č. 2/2010, s. 26-29)

Pro širokou veřejnost je určena výstava pokladů z Papyrusové sbírky Univerzitní knihovny v Lipsku. Výstava začala 17. června, týden před otevřením nového Egyptského muzea Univerzity v Lipsku. Druhá velká výstava papyrusů začala v Knihovně Albertina. Zvláštním vystaveným exponátem je Ebersův papyrus - 3600 let starý text, který se věnuje zdravovědě a je 15 metrů dlouhý. Papyrus je pojmenován po německém vědci, který roku 1872 tento rukopis dovezl do Lipska. Vedle speciální vitríny s příslušným osvětlením a zabezpečením jsou umístěny malé panely, na kterých jsou jednotlivé zdravotnické rady z papyru uvedeny. Unikátní výstava je výsledkem dlouholetých přípravných prací a je založena na příbězích ze starého Egypta. Je zde prezentováno mnoho dalších důkazů o každodenním životě této staré a významné civilizace - pozvání na svatbu, záznam z vyšetření u lékaře, výslech válečného zajatce, daňové záznamy apod. Většina vystavených exponátů pochází z období 3. stol. př. n. l.-8. stol. n. l. Mnoho zajímavých dokumentů je psáno v řečtině a některé jsou v latině. Na výstavě je velká mapa Egypta, kde jsou jednotlivá zmiňovaná místa vyznačena pro lepší orientaci návštěvníků výstavy. Chronologicky jsou zde uspořádány kulturní památky od egyptské civilizace až do pozdní antiky. Videozáznamy z restaurátorské dílny přibližují v detailech metody restaurování vzácných dokumentů z papyru. Výpravný katalog výstavy na 80 stranách obsahuje mnoho barevných fotografií a prodává se za 10 euro.

(Das magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 3, Nr. 02 /Juni 2010, s. 128-129)

Připravil ROMAN GIEBISCH