Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO: Městská knihovna Klatovy

ZDEŇKA BURŠÍKOVÁ > reditel@knih-kt.cz  

V letošním roce uplyne už 150 let od založení Městské knihovny v Klatovech. V 19. století na Klatovsku působila celá řada spolků a většina z nich měla vlastní knihovnu. První krok k založení veřejné knihovny v Klatovech učinil purkmistr MUDr. Jan Nauš, na jehož popud se 21. prosince 1859 sešlo na klatovské radnici 20 předních občanů, kteří rozhodli o zřízení městské veřejné knihovny. Dne 6. ledna 1860 byla uspořádána hudební a deklamační zábava, z jejíhož čistého výnosu 56 zlatých (včetně dobrovolných příspěvků) byl pořízen základní kniž­ní fond. Je samozřejmé, že knihovna v předválečných letech nebyla nikdy na předním místě obecní péče. Mnohokrát se stěhovala, často bojovala s nedostatkem prostředků na nákup knih.

V roce 1950 byly vyhláškou Ministerstva informací a osvěty zřizovány okresní lidové knihovny. V Klatovech k tomu došlo 26. 7. 1951, kdy se sloučila Aimova dětská čítárna s veřejnou knihovnou. Knihovna začala plnit nejen funkci městské knihov­ny, ale provádět i metodicko-organizační činnost pro knihovny celého okresu. V dubnu 1952 se přestěhovala na klatovské náměstí do domu č. 170/1, později rozšířila svoje oddělení do sousedního domu č. 169/1.

Činnost knihovny se začala rozvíjet. Postupně byly otevřeny dvě městské pobočky. Pravidelně se pořádaly besedy se spisovateli, literární zájezdy a kni­hovnické lekce. Od roku 1991 začala knihovna poskytovat své služby i zrakově postiženým spoluobčanům. V roce 1993 zahájil činnost antikvariát a oddělení pro nevidomé.

Před 11 lety jsme začali psát novou kapitolu historie klatovské knihovny. Po přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor bývalé jezuitské koleje v roce 1999 získala knihovna 1300 m2 užitné plochy. Stávající oddělení byla rozšířena o výstavní prostory. V galerii knihovny se pravidelně pořádají výstavy výtvarných a keramických prací domácích i zahraničních umělců. Jako výstavní prostor slouží i niky v barokním schodišti. Ve společenském sále se pravidelně konají besedy s osobnostmi kulturního a společenského života, semináře, přednášky, autorská čtení i odborné konference. Stávající studovna byla rozšířena o studovnu pro zdravotně a sociálně handicapované návštěvníky. Knihovna pro nevidomé a slabozraké má ve svém fondu už 8240 nosičů zvukových knih. V posledních letech jsou pořádány kurzy znakové řeči pro začátečníky i pokročilé.

Městská knihovna Klatovy působí ve městě, které je často nazýváno „bránou Šumavy“. Žije zde 22 820 obyvatel, přičemž knihovnu navštěvuje 4232 čtenářů nejen z řad místních. V knihovním fondu je 150 452 svazků a 105 titulů periodik. Regionální služby vykonáváme pro 45 knihoven.

Na webu knihovny (www.knih-kt.cz) si můžete prohlédnout výstavu Z historie knihovny v Klatovech a Historie jezuitské koleje v Klatovech, současného sídla knihovny.

Knihovna používala ve své historii dvě různá loga. Původní i dnešní charakterizuje umístění knihovny. První logo navrhl v 70. letech výtvarník Josef Protiva ještě pro okresní knihovnu, která sídlila od roku 1952 v sousedících 

barokních budovách na klatovském náměstí. Po roce 1989 bylo logo nepatrně upraveno a používalo se až do roku 1998, kdy se knihovna stěhovala do nových prostor. Z vyhlášeného výběrového řízení na nové logo v roce 1999 vyšel vítězně návrh pracovnice knihovny Mileny Hálkové, který opět vychází z umístění knihovny. Jezuitská kolej sousedí s dominantou Klatov - Černou věží. Ta tvoří vertikální část loga. Název „městská knihovna“ pak tvoří ve dvou řádcích jakousi symbolickou střechu koleje v horizontální části loga. Ve spodní části, která spojuje věž a kolej, je v negativu nápis Klatovy. Základní barva loga je modrá (C 100, M 100, Y 0, K 0). Své logo využívá knihovna v podstatě na všech tiskových výstupech.

Doufáme, že současné logo bude dlouho sloužit při prezentaci knihovny, stejně jako současné prostory dobře slouží potřebám knihovny i jejích čtenářů.