Hlavní obsah stránky

Od redakčního stolu

Milí čtenáři,

stejně jako na začátku loňského roku bych ráda i v prvním letošním čísle Čtenáře upozornila na některé novinky a změny, které jsme pro vás přichystali.

Již několik let je zvykem zvolit pro každý ročník našeho časopisu jedno téma, které je v různých podobách prezentováno na jeho obálkách po celý rok. Pro ten právě začínající jsme vybrali námět dosti hmatatelný, a opustili jsme tak metaforickou vlnu, na které se nesl loňský ročník Čtenáře. Sáhli jsme po různých budovách, které v sobě skrývají knihovny všech typů. Architekturu knihoven jsme chtěli nejprve představit v určitém časovém či zeměpisném rozsahu, ale nakonec jsme se přiklonili k jedinému kritériu, a tím je zajímavost stavby. Výběr to byl nesnadný a zcela jistě subjektivní. Je totiž také určitou reakcí redakce na situaci kolem nové (ne)stavby Národní knihovny ČR. Není totiž lehké připravovat každý měsíc materiál o základních kamenech určených pro tuto budovu, číst optimistické vize a přání. Na druhou stranu si myslíme, že k dané situaci toho bylo napsáno poměrně mnoho, proto jsme zvolili jako odezvu právě ukázky zajímavých knihoven z celého světa, které někdy také nejsou zcela „typické, konvenční a bezproblémové“.

K obálce se z části váže i stránka na konci časopisu, kde knihovnu alespoň stručně představujeme a uvádíme některá fakta a zajímavosti s ní související. Druhou půlku této stránky zaplňuje nová rubrika zaměřená na publikace vydávané v knihovnách. Velmi uvítáme vaši spolupráci při její tvorbě. Celá stránka je v podstatě náhradou za rubriku Ze světa, která byla na přání autorky ukončena. Redakce v současné době hledá možné spolupracovníky pro její další naplnění.

Avizovaný zvýšený počet stránek jsme v lednu naplnili například tématem týkajícím se vysokoškolských knihoven. Pokračujeme v zajímavé historii Parlamentní knihovny ČR, přinášíme zprávu z konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2008 a velmi zajímavou „komiksovou“ recenzi.

V novém roce hodně pohody a zajímavého čtení přeje

Lenka Šimková