Hlavní obsah stránky

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Poznámky do diáře

  • Svaz českých knihkupců a nakladatelů převzal záštitu nad Cenou Jiřího Ortena a její pořadatelství. Vyhlašuje proto její další ročník. Cena byla ustavena v roce 1986 a byla udělena již jedenadvacetkrát.

Cena Jiřího Ortena je spojena s finanční prémií a udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce. Autorovi nesmí být v době vydání díla více než třicet let. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat nakladatelé, kteří dané dílo vydali nebo veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.

Podmínkou každé nominace je knižní vydání nominovaného díla během roku 2008. Uzávěrka všech nominací je 28. února 2009. Přihlášená díla je třeba v pěti výtiscích spolu s přihláškou zaslat poštou na adresu Sekretariát SČKN, P. O. Box 177, 101 01 Praha 1 nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN, Klementinum 190, 110 01 Praha 1.

Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude vyhlášen během mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2009.

  • Výpravu do světa módy a oblékání středověké a raně novověké společnosti českých zemí nabízí výstava Čas odložil svůj šat (Móda z rukopisů 11.-16. století), která je otevřena v Galerii Klementinum do 1. března 2009.

Neušlo nám

Logo

 
  • Dne 29. listopadu 2008 se uskutečnil téměř ve stovce veřejných knihoven 2. ročník celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. Byl věnován nejen propagaci knih pro děti a čtení. Hlavní náplň - prodej knih pro děti - doplnila v knihovnách řada předvánočních soutěží, her a aktivit pro celou rodinu. Hlavní organizátorkou v děčínské knihovně, která Den pro dětskou knihu poprvé zorganizovala, byla i v roce 2008 paní Eva Kubšová z dětského oddělení. K průběhu akce se vrátíme v některém z příštích čísel Čtenáře.