Hlavní obsah stránky

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Nová budova Národní knihovny ČR aneb Zavřené Oko nad Prahou

Z událostí:

 • Problémy s nedostatkem skladovacích prostor, ale i s nevyhovujícím uspořádáním knihovnického provozu sahají hluboko do minulosti.
 • První požadavek na stavbu nové budovy pro knihovnu se objevil ve druhé polovině 19. století.
 • V r. 1909 je vedeno jednání mezi knihovnou a městskou radou o získání pozemku na vltavském nábřeží před klášterem sv. Anežky; o rok později byly zpracovány předběžné plány.
 • V r. 1913 byl ve hře pozemek na Mariánském náměstí, byla k tomu dokonce ustavena komise a vznikly první plány. Světová válka tento záměr zhatila.
 • Od roku 1924 probíhala v Klementinu pod vedením architekta L. Machoně rozsáhlá rekonstrukce.
 • V r. 1964 byl vypracován investiční záměr na stavbu budovy na pozemcích mezi Klementinem a budovou FF UK. Jako druhá varianta přicházel do úvahy pozemek v Karlíně. Výstavba měla začít r. 1971.
 • V r. 1988 byly pro stavbu nové budovy NK potvrzeny pozemky v Praze na Těšnově.
 • V dubnu 1989 byl přijatý další investiční záměr na stavbu situovanou do Karlína.
 • Řešením stále složitější situace bylo vybudování rozsáhlého depozitáře v Hostivaři, který byl otevřen na přelomu let 1995-1996.
 • V r. 2004 začala opět diskuse o nutnosti stavět novou budovu. Jejím výsledkem byla dohoda o prodeji pozemků (11 926 m2), ležících na západním okraji Letné za kupní cenu 31 516 550 Kč.
 • V r. 2006 byla vyhlášená mezinárodní projektová architektonická soutěž, jejíž výsledky byly vyhlášeny 2. 3. 2007. Vítězem se stal ateliér Future Systems s návrhem Oko nad Prahou.
 • Budova měla disponovat prostorem pro umístění 10 mil. knihovních jednotek (rezerva na téměř 50 let). Ve volném výběru mělo být 300 000 dokumentů, pro uživatele mělo sloužit 1250 studijních míst, dalších 700 míst nabízela budova ve společenských a odpočinkových prostorách.
 • Nová knihovna, představující architekturu 21. století, měla začít sloužit uživatelům od r. 2011!

 

Zdroj: TZ, http://www.nkp.cz a osobní archiv - ova -