Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Městská knihovna v Chemnitz oslavila letos 140 narozeniny. Vznikla díky podnikateli a filantropovi Jakobu Georgu Bodemerovi, který jí do vínku věnoval řadu vzácných a hodnotných knih, a tak mohla být v roce 1869 v ulici Annaberg ve vile Lechlaschen otevřena knihovna s pouhými 444 svazky. Původně měla otevřeno jen dvě hodiny týdně a byla určena vyšší střední třídě, která ji rozšiřovala pomocí soukromých darů a knih ze školních a církevních knihoven. Dnes patří tato městská knihovna mezi nejzajímavější a nejprogresivnější v Německu. Letošní oslavy jejího založení začaly fotografickou soutěží. Momentky amatérských fotografů měly zachytit všechny možné i nemožné situace v knihovně - čtení, poslech, učení, surfování po internetu apod. Výstava s názvem Moje knihovnapředstavila 86 originálních fotografií, které byly instalovány u vchodu do ústřední budovy knihovny v Chemnitz. Další uživatele přilákala akce - 20procentní sleva na roční průkaz do knihovny. Čtenáři této knihovny dostali možnost ke stahování digitálních kopií dokumentů z pohodlí svých domovů a hlavní oslavy založení knihovny s názvem Den knihovnyse odehrály 24. října. Knihovna v Chemnitz získala krásné třetí místo v hodnocení veřejných knihoven v Německu v Bibliotheksindex - http://www.bix-bibliotheksindex.de/.

(BIS Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen - Jg. 2; Nr. 03/September 2009, s. 168-169)

Finsko má jednu z nejrychleji rostoucích seniorských populací v západní Evropě. Podle statistických průzkumů prováděných firmou Statistics Finlad, které zkoumají vybavenost informačními a komunikačními technologiemi, vlastní 36 % osob ve věku 65 až 74 let počítač. Věk nad 75 let je ve Finsku považován za stáří, dnes nevíme, kolik procent osob nad tuto hranici vlastní osobní počítač, ale budoucí senioři jej již budou využívat ve stále větší míře než doposud. Finské knihovny se velmi aktivně věnují výuce informačních technologií pro seniory a ročně se v knihovnách proškolí tisíce obyvatel. Výuka se zaměřuje na základní používání počítače a využívání on-line služeb knihoven. Knihovny ve Finsku nabízejí svým seniorským uživatelům stálou podporu prostřednictvím on-line konzultací, čtenáři mohou využívat počítačové učebny knihoven a osobní konzultace knihovníků. Knihovníci jsou seniorům blíže, protože jim předkládají své vlastní zkušenosti s IT, zajímají se o tuto věkovou kategorii uživatelů, jelikož tvoří velkou část zákazníků finských knihoven. Podle průzkumu je jedním z nejčastějších důvodů nákupu počítače u seniorů jejich snaha „udržet krok s dobou“. Mohou-li využívat e-mail, mohou být v užším kontaktu se svými dětmi a vnoučaty. Finští senioři nechtějí zůstat pozadu, protože „svět jde dopředu“.

(Scandinavian Public Library Quarterly - No. 3/ 2009, s. 25)

Nové Centrum knihovních služeb a vědecko-technických informací Technické univerzity v Košicích - http://www.tuke.sk/ bylo slavnostně otevřeno 21. září 2009. Jeho tříletá výstavba si vyžádala investice téměř sedm milionů euro a patří k nejmodernějším multifunkčním centrům svého druhu na Slovensku. Místopředseda vlády a ministr školství SR Ján Mikolaj (SNS) ocenil přínos a účelnost investice pro rozvoj vysokého školství v Košicích a vyzdvihnul krom jiného fakt, že financování bylo vícezdrojové a vedle prostředků ze státního rozpočtu a eurofondů přispěla i škola z podnikatelské činnosti. Ministr vyjádřil přesvědčení, že tato podnikatelská činnost univerzit bude narůstat. Rektor TUKE Anton Čižmár uvedl, že otevřením centra do provozu přechází škola na kvalitativně vyšší úroveň v akumulaci informací, především nasazením moderních informačních a komunikačních technologií. Kapacita nového centra je dimenzovaná na půl milionu knihovních jednotek z oblasti technických a přírodních věd, společenských věd, ekonomiky, ale i umění a architektury. Posláním centra je zabezpečit informace studentům i zaměstnancům školy pro moderní vědecký výzkum. Knihovně bude dominovat počítačová učebna s kapacitou 100 počítačů pro uživatele, konferenční sál, prostory pro kulturně-vzdělávací akce a také relaxační zóny. Už v listopadu tohoto roku byl položen základní kámen nového vědecko-technického parku TECHNICOM, čtyřpodlažní budovy vedle této knihovny. Po jeho dokončení v roce 2012 bude sloužit nejen škole, ale i začínajícím malým a středním podnikatelům z řad studentů jako transfer přechodu z univerzitního prostředí do praxe.

(IT lib - Ročník 13, č. 3/2009, s. 29)

Připravil ROMAN GIEBISCH