Hlavní obsah stránky

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 34

vybráno z textů JAROSLAVA CÍSAŘE> foto EVA HODÍKOVÁ

Kámen třicátý šestý až čtyřicátý čtvrtý / Spolek Balvanů českých / Obecní úřad Louňovice pod Blaníkem / Obec Radslavice / Manfred Motel - Německá společnost J. A. Komenského / Esperantisté ČR / KDU ČSL / sochař Ivan Jilemnický / Knihovny muzeí a galerií / Klub sběratelů autogramů Praha

Po třech letech publikování seriálu o kamenech určených do základů nadějně připravované stavby nové budovy Národní knihovny ČR ho tímto stručným připomenutím posledních dárců ukončujeme. Při zpětné rekapitulaci se nevyhneme pocitům nadšení - v začátcích, postupného zklamání, vzteku a tak trochu beznaděje. Teď je všem jasné, že nová budova si musí počkat na lepší časy a lepší politickou konstelaci. Jen otázka kamenů je nejasná: ví se už, kam s nimi?

Spolek Balvanů českých: Jediný z těchto posledních devíti kamenů byl předán na zářijovém happeningu v roce 2006 ovšem bez udání původu. Chvíli se tedy pátralo po jeho dárcích, kteří svou identitu odhalili a kámen opatřili cedulkou s nápisem Čeští Balvani soběMohyla, L. P. 2006. Kámen byl vyzvednut na mohyle poblíž vrchu Žďár u Rokycan, jedná se o odolný slepenec, tvořený křemennými valouny spojenými křemitým tmelem.
 
 

Obecní úřad Louňovice pod Blaníkem: V základech nové budovy NK neměly chybět ani kameny z legendami opředené hory Blaník. Kámen byl nalezen v okolí Veřejové skály, kvádr z blanické ortoruly o rozměrech asi 50x40x40 cm do konečné podoby opracovali kameníci v Divišově. Na jedné straně vytvořili reliéfní nápis BLANÍK a pod ním Louňovice pod Blaníkem 2007. K jeho předání došlo 4. října 2007 v pražském Klementinu.

 

Obec Radslavice: Kámen, který 4. března 2008 rozšířil kolekci základních kamenů pro NK, je známý pod názvem Tučínský travertin. Těžil se v lomu u vesnice Tučín vzdálené jen pár kilometrů od Radslavic. Surový kámen byl původně zabudován do stodoly postavené ze zmíněného travertinu. A stodola patřila rodině Harnů, jejíž členové se celá desetiletí starali o místní knihovnu. Spojení velmi symbolické!

 

Manfred Motel - Německá společnost J. A. Komenského: Pozoruhodným kamenem k nové budově NK se stala pálená cihla z 18. století, která byla stavebním materiálem části budov české vesnice postavené českými exulanty nedaleko Berlína. Do Prahy ji přivezl a 3. května 2008 předal v Klementinu předseda Společnosti české vesnice v Berlíně-Neuköllnu a spoluzakladatel Německé společnosti J. A. Komenského Manfred Motel.

 

Esperantisté ČR: Svůj základní kámen společně s darovací listinou na podporu výstavby nové budovy NK předávali zástupci českých esperantistů 13. května 2008. Zvolili desku z pískovce, jenž dostal obchodní název hořický pískovec. Byl vylomený u obce Podhorní Újezd, do finální podoby jej opracoval a výtvarný návrh dotvořil Zdeněk Myslivec.

 

 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU - ČSL):Základní kámen darovaný křesťanskými demokraty Národní knihovně je z opuky a pochází z Benátek u Litomyšle. Váží přibližně 70 kg a jeho předání proběhlo 3. června 2008 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

 

Sochař Ivan Jilemnický: Nenápadně, bez velké pozornosti médií předal 7. července 2008 svůj osobní dar sochař Ivan Jilemnický. K opracování do tvaru knihy použil bohánecký pískovec, který je známý svou tvrdostí a nepoddajností. Těžil se v blízkosti Hořic v Podkrkonoší.

 

 

Knihovny muzeí a galerií: Na slavnostním večeru, který se uskutečnil 10. září 2008 v rámci 32. celostátního semináře knihovníků muzeí a galerií ČR v Západočeském muzeu v Plzni, byl předán základní kámen pro NK ČR. Je zhotoven z tmavého syenitu o velikosti 40x60x10 cm a pochází ze Šumavy.

 

 

Klub sběratelů autogramů: Kámen, který zvolili členové občanského sdružení KSA, jehož členy jsou čeští a slovenští sběratelé autogramů, byl přivezen ze Švédska. Je to žula vytěžená u městečka Vanga, která se k nám dováží na zpracování. Předání kamene proběhlo 22. září 2008 v prostorách Klementina za pozoruhodných okolností: přebírali ho dva generální ředitelé NK. Bývalý a stávající!