Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z fondu Knihovny knihovnické literatury, databáze Anopress.

VESELÁ, Lenka. Na stopě švédské kořisti. Věda a výzkum. 2019, č. 1, s. 56–61. ISSN 2533-784X

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., z knihovny Akademie věd ČR pátrá po osudu uloupených knih v průběhu třicetileté války švédskými vojáky z Prahy, Olomouce, Mikulova a jiných českých měst. V článku popisuje portál Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 (https://www.knizni-korist.cz/). Součástí portálu je i databáze knih nebo interaktivní mapa uložení knih. Databáze knih obsahuje tituly, které autorka osobně našla ve fondech zahraničních knihoven a následně prostudovala. V závěru článku popisuje další osudy svého bádání i této válečné kořisti.

KŘIVÁNEK, Vladimír. Historie českého PEN klubu a jeho polistopadová éra. Biblio. 2019, (7) 8, s. 10–11. ISSN 2336-1921

Článek popisuje historii a důvody vzniku mezinárodní spisovatelské organizace PEN klub. Vznik československého centra PEN klubu se datuje do roku 1925 a je spojen se jménem Karla Čapka. Příspěvek popisuje vznik, místo vzniku, členy, aktivity této instituce, a to až do konce druhé světové války. Stručná historie organizace do roku 1989. Poté popis obnovy PEN klubu a současné činnosti.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Jak přivést děti ke čtení. Rodina a škola [online]. 2019, (9), 10 [cit. 2019-11-27].

Autorka ve svém příspěvku popisuje problematiku dětského čtenářství, kterým se dlouhodobě zabývá, motivaci dětí ke čtení a význam knihoven v tomto procesu. Srovnává dobu minulou a současnou, dále roli rodiny při výchově ke čtenářství. Vyzdvihuje význam školních knihoven, knihovníků, nákupu vhodného fondu apod.

LOKAJOVÁ, Jana. Čtenářské zrcadlo. Rodina a škola [online]. 2019, (8), 17 [cit. 2019-11-27].

Sumarizace výsledků průzkumu dětí a mládeže do 19 let, které získala Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. Výsledky u mladších dětí jsou pozitivní, u mládeže ve věku 15–19 let jsou spíše alarmující. Autorka uvádí důvody, dále také akce a aktivity na podporu čtenářství této věkové skupiny (Kamarádka knihovna, Noc s Andersenem, Čtenářské zrcadlo, Koláčky štěstí aj.).

HAZUKOVÁ, Marie. Vůně knih je návyková. Mladá fronta Dnes [online]. 2019, (254), 18 [cit. 2019-11-27]. ISSN 1210-1168

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

Článek věnovaný práci a profesní dráze PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D., která od roku 1991 pracuje v Muzeu Jindřichohradecka jako kurátorka knižních sbírek, předsedkyně komise Asociace muzeí a galerií ČR; od roku 2016 je také členkou Ústřední knihovnické rady. Druhá část příspěvku se věnuje digitalizaci knih v Muzeu Jindřichohradecka, a to jak knih, tak periodik.

ŠEVČÍKOVÁ, Eva a Martin PJENTAK. Knihovna jako místo setkávání a radosti. Mladá fronta Dnes [online]. 2019, (257), 14 [cit. 2019-11-27]. ISSN 1210-1168

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

Rozhovor s ředitelkou městské knihovny v Bílovicích Evou Ševčíkovou. Knihovna získala několik ocenění: Knihovna roku 2019 v kategorii měst od pěti do deseti tisíc obyvatel a první cenu v krajské soutěži K2 (Knihovna Moravskoslezského kraje). Tématy rozhovoru jsou aktivity knihovny pro děti a mládež, zaměstnanci knihovny, komunitní centrum, akce knihovny pro všechny věkové kategorie, vybavení a fond knihovny, motivace ke čtení, poskytované služby apod.

HONUS, Aleš. Otevřeli Komenského knihovnu. Právo [online]. 2019, (266), 13 [cit. 2019-11-27]. ISSN 1211-2119

Dostupné z: http://pravo.novinky.cz/.

Město Fulnek vzdalo hold J. A. Komenskému, který zde prožil tři roky. V nedávno rekonstruovaném Knurrově paláci otevřeli knihovnu, která byla přestěhována z jiných prostor. Ponese název Komenského knihovna Fulnek (https://www.mkcf.cz/knihovna). V objektu se mimo knihovnu nachází informační centrum a výstavní prostor. Moravskoslezský kraj přispěl na rekonstrukci tohoto paláce sedmi miliony korun.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ