Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR.

Europeana, evropská digitální knihovna, archiv a muzeum, v současnosti zabezpečuje bezplatný online přístup téměř k 60 milionům digitalizovaných objektů. Příležitost zapojit se do jejího budování dala Slovákům Slovenská národní knihovna už v roce 2013. Během šesti dnů bylo v Bratislavě, Košicích a Martině zaznamenáno více než 1200 předmětů od 150 přispěvatelů, což dnes představuje absolutní většinu záznamů uchovaných v archivu Europeany 1914–1918 (E1914–18), které pocházejí ze Slovenska. V rámci projektu E1914–18 byly na jedno místo sebrány volně přístupné prameny související s první světovou válkou. Cílem je shromáždit, zdigitalizovat a prostřednictvím internetu zprostředkovat pohled na dosud nepublikované a do muzejních fondů nikdy nezařazené fotografie, pohlednice, dopisy, osobní kroniky, mapy, letáky, plakáty, zbraně, vyznamenání i filmové nahrávky zaznamenávající každodenní život vojáků i civilistů. Počet militarií zdigitalizovaných v rámci sběrných dní na Slovensku je nápadně větší než počet ucelených vzpomínek převyprávěných žijícími příbuznými. Mnoho autentických svědectví se ztratilo v čase a o další se veteráni po válce nebyli ochotni podělit s nejbližšími. Ukázky shromážděné v archivu E1914–18 dokládají, že pohled na světovou válku se v různých regionech Evropy výrazně odlišuje. Britové např. hleděli na svět před rokem 1914 s nostalgií a válku považovali za počátek katastrof 20. století. Dnes na ni vzpomínají s důrazem na projevení úcty padlým vojákům. Naproti tomu slovenská historiografie interpretuje válku jako rozhodující zlom v zápase Slováků za národní samostatnost a tragický osud 70 000 Slováků, kteří se z války nevrátili, překrývá na hodinách dějepisu příběh se šťastným koncem a vznikem samostatného Československa.

(Knižnica – ročník 20, číslo 2, 2019, s. 3–14)

Diabetes tvoří nejčastější onemocnění v našem století a veřejné knihovny mohou hrát významnou roli při vzdělávání diabetických pacientů. Zajímavý průzkum proběhl v Íránu – 48 diabetiků s vazbou na veřejnou knihovnu prošlo školením zdravotní gramotnosti ve své knihovně a úroveň práce s informacemi se u nich značně zvýšila. Íránská vláda učinila závěr, že jedním z úkolů veřejných knihoven je výuka občanů v oblasti zdravotní gramotnosti. Zdravotní výchova je jednou z metod, která může vést ke změně životního stylu a pomoci komunitám činit rozhodnutí, která jsou účinná při získávání a udržování zdraví. Tento styl vzdělávání lze realizovat prostřednictvím veřejných knihoven, které jsou nezastupitelným místem pro přístup k informacím a jsou vázány na vzdělávání v komunitě. Zjištění z íránského průzkumu naznačují, že v komunitách s vysokou úrovní gramotnosti v oblasti veřejného zdraví jsou lidé živější, zdravější a dynamičtější. Proto budou vynakládány finanční prostředky na prevenci a na vzdělávání v knihovnách v oblasti zdravotní gramotnosti.

(IFLA Journal – Volume 45, Number 3, October 2019, s. 216–223)

Každé úterý se v Městské knihovně v Reutlingenu v rámci interkulturního týdne pořádá akce s názvem Živá knihovna. Živé knihy jsou v tomto případě lidé z šesti zemí (Alžírsko, Čína, Pobřeží slonoviny, Rusko, Vietnam, Sýrie). Issam ze Sýrie žije se svým bratrancem v Reutlingenu a celá jeho rodina žije v Damašku v Sýrii. Mluví výborně německy a pracuje pro časopis RT Journal International. Salima uprchla z Alžírska. Vypráví o válečných hrůzách, srovnává muže z Alžírska s německými muži. Je zapojena do vzdělávací sítě pro muslimské ženy a je členkou Mezinárodní islámské komunity. Thi Anh-Dung utekla jako třináctiletá z Vietnamu, pracuje jako tlumočnice a překladatelka. Galina přišla do Německa v roce 1995 jako jeden z prvních židovsko-ruských kontingentních uprchlíků. Kafalo z Pobřeží slonoviny pochází z velmi odlišné venkovské kultury, dnes pracuje v Německu jako specializovaný promotér pro mezinárodní vzdělávací partnerství. Mnoho „živých knih“ nežije v uzavřené komunitě, jsou otevření a ochotní zapojit se do společnosti. I manželský pár z Číny má mnoho dobrovolnických závazků a jejich příspěvek na téma čínského psaní, poezie a kultury je precizně připraven. Blíží se konec setkání a nikdo z návštěvníků Městské knihovny v Reutlingenu nepospíchá domů…

(BuB Forum Bibliothek und Information – Jahrgang 71, Nr. 7, 2019, s. 396–397)

Připravil ROMAN GIEBISCH