Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Pojďme bourat... aneb Co je nového: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

LENKA DOSTÁLOVÁ Lenka.Dostalova@mzk.cz

O vzniku metodického centra informoval časopis Čtenář už v září v roce 2018 (HUJEČKOVÁ, Martina. Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven. 2018, roč. 70, č. 9, s. 318–319). Během doby pokročilo ve své činnosti o dalších pár kroků dál. Pojďme si tedy tuto činnost představit.

Základní myšlenkou Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (MCVRK), které funguje od roku 2018 v Moravské zemské knihovně, je proměna veřejných knihoven v moderní, kulturní, vzdělávací a komunitní centra obcí. Hlavním posláním je být k ruce všem zřizovatelům knihoven a knihovníkům v ČR, kteří budou chtít své knihovny zlepšovat.

Metodické centrum nabízí poradenství nejen v oblasti výstavby, rekonstrukce knihovny nebo interiérového designu, ale i možných funkcí, které by veřejná knihovna v daném místě mohla plnit ve prospěch obce. Základní informační servis se poskytuje prostřednictvím webových stránek https://mcvrk.mzk.cz/, kde naleznete následující bloky informací:

— aktuální dotační výzvy a granty pro výstavbu,

— rekonstrukce a oživení interiéru knihoven,

— seznam dodavatelů a výrobců knihovnického nábytku,

— přehled architektů, kteří se profesně věnují knihovnám, občanským stavbám a veřejnému prostoru,

— databáze příkladů dobré praxe (informace o rekonstruovaných a zmodernizovaných knihovnách v České republice i zahraničí)

— volně stažitelné dokumenty související s tematikou výstavby a komunitních funkcí.

Prostřednictvím webových stránek je možné se přihlásit k odběru newsletteru, který vychází s čtvrtletní periodicitou od června loňského roku.

Po celý rok byl prostřednictvím krajských knihoven nabízen workshop Tvoříme koncepci knihovny, který vznikl ve spolupráci s T. Štefkem v rámci projektu Sociální inovace v knihovnách na KISK Masarykovy univerzity v Brně. V září byl na Ministerstvo kultury odevzdán Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven, který vznikl díky spolupráci několika externích odborníků z řad architektů a ředitelů knihoven. V listopadu 2019 byla zorganizována konference Architektura a role knihoven v současnosti v Městské knihovně v Písku, kde byly prezentovány příklady dobré praxe rekonstrukcí českých i zahraničních knihoven, problematika veřejných architektonických soutěží týkající se knihoven a tematika komunitní role knihoven. Jednotlivé prezentace jsou volně ke stažení na webových stránkách metodického centra.

MCVRK bylo také přizváno jako člen hodnotící komise celostátní soutěže Městská knihovna roku 2019 a soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019.

Metodické centrum poskytlo během uplynulého roku knihovnám několik desítek konzultací týkajících se obnovy mobiliáře, financování či rekonstrukce. Uskutečnily se osobní metodické návštěvy knihoven (např. Městské knihovny v Mikulově, Obvodní knihovny Jižní svahy, pobočky Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Mediatéky Francouzského institutu v Praze, Obecní knihovny ve Svitávce a Místní knihovny ve Vranově nad Dyjí). V poslední zmíněné knihovně ve Vranově nad Dyjí vznikla – ve spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně – studie úprav prostor, kterou vypracovali studenti čtvrtého ročníku v rámci ateliérového zadání Knihovna pro 21. století.

Proces výstavby či rekonstrukce knihovny se sestává z několika na sebe navazujících činností, kterým je nutné věnovat velkou pozornost, v dalších číslech Čtenáře se proto budeme věnovat různým tématům týkajícím se této problematiky.