Hlavní obsah stránky

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: Co pro mě znamená SKIP

LINDA JANSOVÁ  linda.jansova@nkp.cz

SKIP se pro mě v prvé řadě stal vstupenkou do knihovnického světa. Jeho individuální členkou jsem se totiž stala hned v prvním ročníku bakakářského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně v dubnu 2003. Na odborných i společenských akcích SKIP jsem měla tu čest seznámit se s knihovníky (všech generací) z nejrůznějších institucí, a to včetně nejvýraznějších osobností našeho knihovnictví. Profesně mě velmi ovlivnila účast na exkurzích do knihoven, které tradičně pořádá pražská organizace SKIP. Díky tomu jsem získala (tedy alespoň v to doufám) poměrně vyvážený a reálný pohled na situaci a možnosti knihoven různých typů a velikostí.

SKIP se pro mě postupně stal nejenom zdrojem užitečných kontaktů, ale i prostorem pro setkávání se stejně smýšlejícími lidmi (a někdy i s těmi smýšlejícími jinak, ale bez toho by byl život nuda, že), pro realizaci odborných i jiných akcí nebo pro spolupráci na smysluplných aktivitách s konkrétními výsledky. V době mateřské a rodičovské dovolené (tedy spíše „dovolené“) jsem si velmi cenila toho, že především díky SKIP jsem neztratila kontakt s knihovnickým prostředím, mohla vše průběžně sledovat a podle možností události nejenom pasivně sledovat, ale zapojovat se do nich i aktivně.

SKIP vnímám jako takovou živnou půdu pro kultivaci nových myšlenek a jejich přenos do české knihovnické praxe a jako velmi praktický nástroj pro spolupráci knihovníků a knihoven. Velice si vážím toho, že jeho součástí mohu být už neuvěřitelných 17 let!