Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

—  Téma – Dopad koronavirové situace na knihovny v ČR

—  online nástroje komunikace

—  Knihovny v novém 

—  Městská knihovna Sokolov

 —  Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod 

—  Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů Otto Picka

—  Rozhovor s P. Kárníkem, ředitelem MěK Kolín a nově zvoleným senátorem

—  Přístupné webové stránky – příručka pro knihovny  

—  Knihovní maskoti a skřítci

—  O tradičním setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou 2020 

    a další materiály.

 

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři!