Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

— Téma – Udržitelnost rozvoje knihoven

— Knihovny v novém 

    —  Městská knihovna Mělník

    —  Místní knihovna Otnice 

— Agora aneb Knihovna jako scéna komunitního života (pohled architekta Tomáše Hořavy)

— Představení architektky Zahy Hadid

— Biblioterapie  

— Zkušenosti ze samoobslužného půjčování notebooků

— Knihovny v malých obcích: Trojanovice  

— Jiráskův román Proti všem čtivě (rozhovor s Helenou Dvořákovou, autorkou upravené verze)

— „Když knihovník tepe verše“, dvojrozhovor s Irenou Šťastnou a Petrem Ligockým, knihovníky a současně i básníky

— Recenze příručky Knihovna v obci

    a další materiály.

 

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři a předplatiteli i v této složité době!