Hlavní obsah stránky

Poděkování ministra kultury knihovníkům...

Vážení knihovníci, milé knihovnice,

musím říci, že vlastně skoro po celý rok sleduji vaši zarputilou snahu nenechat se pandemií omezit. Připadá mi docela úžasné, když jsem viděl, jak jste některé biblioboxy přeměnili v rouško-boxy, abyste pomohli těm, co se shánějí po rouškách. Všiml jsem si toho, jak jste dokázali studentům zpřístupnit digitalizací tisíce knih, jak jste se snažili dostat v době karantény k těm nejmenším. Všiml jsem si, jak jste vytvářeli způsoby, jak odevzdávat knihy do boxů a jak je vydávat pomocí výdejních okének, prostě celou řadu způsobů, jakými jste o sobě dávali vědět a vlastně jste neustále mysleli na čtenáře a na ty, kteří možná právě v tomto období měli potřebu dostat se ke knihám, a vy jste se snažili jim tuto cestu nějak usnadnit.

To na mě působilo opravdu velmi silně a připadalo mi a stále mi potvrzovalo, že role knihoven u nás je něco, co přetrvá takové krize, i takové obtížné doby, jako je tato. Já dobře vím, že do budoucna to samozřejmě nepůjde bez modernizace a bez pomoci státu, že síť, kterou máme, je něco, na co musí stát myslet. Takže vás chci ujistit, že jednak jsem sledoval váš zápas o život knihoven i v tomto období, a jednak jsem si vědom toho, že do dalšího zápasu budete potřebovat pomoci. Ale především bych vám chtěl teď poděkovat za to, jak jste to zvládali.

Radost mi udělal jeden starosta, kterého jsem navštívil v jedné obci. Řekl mi: Knihovna? Všechno tady mohu zavřít, ale knihovnu ne, to by mi tady neprošlo. To bych si přál, aby takových starostů a měst bylo víc, kde je knihovna tak samozřejmou součástí, že si nikdo nedovede představit, že by ji zavřeli. Takže rád bych řekl, že nemám strach o knihovny, protože ony vlastně ukazují v této době, že právě to jsou ta místa, která jsou schopna lidem pomoci. Třeba tím, jak jsem si všiml, že někteří z vás se snažili na počítačích simulovat a ukazovat údaje ze zahraničních zdrojů o tom, jak se vyvíjí situace kolem pandemie, a dávali tak informace široce lidem. To je další věc, do které jste se pustili. Některé knihovny jsem stihl navštívit a aspoň potřásl rukou, pokud to šlo, těm, kteří takto bojovali. V jedné jsem se dokonce skoro nakazil, ale nakonec to dopadlo dobře. V každém případě si přeji, abych vás v letošním roce mohl navštívit víc. Doufám, že se to povede. Já věřím, že začátek asi nebude lehký, ale snad se život začne vracet do normálu a já budu mít možnost třeba po půl roce navštívit některou knihovnu a říci vám to osobně.

Myslím si, že se knihovny nedají, je to vidět a je dobré, aby to věděl i stát, že knihovny jsou síť, která bude k užitku v dobách zlých i v dobách dobrých. Přeji vám v novém roce zdraví, a aby vám letošní rok vrátil čtenáře. 

LUBOMÍR ZAORÁLEK,
ministr kultury České republiky

... a jmenování

Počátkem února vybral ministr kultury Lubomír Zaorálek jako nového generálního ředitele Národní knihovny ČR Mgr. Tomáše Foltýna, Ph.D., dosavadního ředitele Odboru správy fondů. Jmenovat do funkce ho bude k 1. 5. 2021. Novému řediteli naší vrcholné knihovnické instituce redakce blahopřeje. Rozhovor s ním uveřejníme v květnovém čísle.

redakce Čtenáře