Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Rajnochovice

DITA UHŘÍKOVÁ knihovnarajnochovice@seznam.cz

Knihovna se nachází v 1. patře obecního domu služeb, svým čtenářům poskytuje výpůjční a informační služby. Jejím zřizovatelem je Obecní úřad v Rajnochovicích ve Zlínském kraji, který pravidelně mimo jiné poskytuje finanční částku na nákup nových knih. Knihovna má otevřeno pro všechny občany v pondělí od 8 do 10 hodin a ve čtvrtek od 14.30 do 17 hodin, navíc pro děti a školní mládež je otevřeno každý první čtvrtek v měsíci od 12.30 do 14.30 hodin.

Nabízíme knihy pro děti i dospělé všech žánrů a také možnost vypůjčení časopisů. Čtenářům je k dispozici internet a tiskárna. Velmi dobře funguje spolupráce s místní základní školou. Děti seznamujeme s autory dětských knížek. Snažíme se, aby vnímaly čtený text, a soutěžíme, kdo si nejlépe zapamatuje, co se v příběhu vypráví, malujeme obrázky k vyhlášenému tématu, řešíme kvízy. Děti milují hádanky, proto hrajeme i hry, které byly do knihovny zakoupeny, a řešíme hlavolamy.

Děti také rády tvoří. Například při akci Noc s Andersenem pohádková babička předčítala pohádku Skřítek u hokynáře a děti vyráběly skřítky Knihovníčky a poté plnily různé pohádkové úkoly. V adventním čase děti vyráběly ozdůbky na stromeček a přáníčka pro své rodiny a kamarády. Tvoření a malování záložek do knížek je pro děti stále lákadlem.

Několikrát jsme se již zúčastnili akce Celé Česko čte dětem. Jednak čtením navržené knihy, jednak také zapojením do výtvarné soutěže. Každý rok vybíráme nejaktivnějšího dětského čtenáře, který je vyhlášen a oceněn během akce Noc s Andersenem. Ta probíhá ve spolupráci se Základní školou Rajnochovice.

V letošním roce jsme měli naplánovaná loutková divadla, ale současná epidemiologická situace nám to nedovoluje.

Naši knihovnu rovněž navštěvují děti z Mateřské školy Podhradní Lhota. Zohledňujeme, že se jedná o děti předškolního věku. Seznamujeme je s knihou, čteme pohádky a potom máme volnou debatu, kde si děti povídají o knihách a jiných zážitcích z knihovny. Těmto dětem také nabízíme tvoření a malování obrázků k tématu.

Účastníme se rovněž projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Bystřice pod Hostýnem. Tento projekt je zaměřený mj. i na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Naše knihovna se do něho zapojila spolu s knihovnami Loukov a Bystřice pod Hostýnem. Díky projektu můžeme do knihovny pořídit knihy pro děti, deskové hry, vzdělávací kufříky, didaktické pomůcky a další vybavení. Cíl naší knihovny je v tomto směru jednoznačný – přitáhnout mladší generaci ke čtení. Nezapomínáme ani na naše čtenáře-seniory. Připravili jsme např. přednášku mykologa pana Wiplera s vycházkou do lesa a ukázkami hub přímo v terénu, Den zdraví s VZP, kdy nám pracovnice nabídly své služby, přednášku o Indii paní Jany Gajdošové, která tuto zemi navštívila, nebo s podporou obecního úřadu adventní posezení pro starší čtenáře.

Naše knihovna v roce 2016 získala titul Knihovna Zlínského kraje a v soutěži Vesnice roku jsme získali speciální ocenění za moderní knihovnu. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR udělil knihovně Ocenění za plnění standardu a aktivity pro děti.

Jsme spokojeni, že se dětem i starším čtenářům v knihovně líbí a často nás navštěvují. Poděkování patří rovněž Obecnímu úřadu v Rajnochovicích, zejména paní starostce a obecní radě, za vstřícnost a podporu knihovny.